Een van de onderdelen van het project Brancheopleiding is het realiseren van een centraal platform waar scholingsaanbod en -content voor de gehele sector bijeen gebracht wordt. De huidige BibliotheekCampus wordt daarom vernieuwd en uitgebreid. Hieronder een stand van zaken. 

De ontwikkeling van het nieuwe platform vordert gestaag. Op 15 november 2022 kregen de leden van de klankbordgroep een inkijk in de manier waarop content kan worden geplaatst en beheerd. Vanuit deze sessie gaan zij de functionaliteit testen. Op 10 januari 2023 is er een vervolgsessie. Oplevering van het platform is naar verwachting in maart 2023.  

Platform wordt uitgebreid 

De nieuwe BibliotheekCampus wordt niet alleen het platform voor de Brancheopleiding (onder regie van de VOB), maar kan ook benut worden door andere organisaties. Plaatsen van content en beheren van een deelnemersomgeving voor de eigen organisatie, in een afgeschermde omgeving, behoort straks tot de mogelijkheden. Zo ondersteunt het LMS een breed scholingsbeleid binnen de totale bibliotheeksector.  

Heb je vragen of opmerkingen over de ontwikkeling van BibliotheekCampus? Mail dan naar opleidingen@debibliotheken.nl