De ontwikkeling van het vernieuwde leermanagementsysteem BibliotheekCampus (LMS) vordert gestaag. 10 januari jl. heeft InBrain weer toegevoegde nieuwe functionaliteit vrijgegeven. De deelnemers aan de klankbordgroep kunnen die testen en zo hun input leveren aan de bouwers.

De nieuwe release van BibliotheekCampus, die in april beschikbaar komt, vervangt het huidige landelijk opleidingenplatform. Het LMS wordt beter doorzoekbaar en biedt beheerders meer mogelijkheden. Daarnaast kan het ook dienen als leerplatform voor individuele organisaties binnen de branche. Zij kunnen het benutten voor het plaatsen van eigen (regionale/ lokale) content en deelnemersregistratie.

Organisaties die het LMS willen gaan gebruiken kunnen daarvoor een overeenkomst aangaan met de VOB. Neem voor aanmelding of informatie contact op met Jannie van Vugt, projectleider Branche-opleiding via vugt@debibliotheken.nl.

Op 19 februari 2023 wordt een beheerderstraining georganiseerd bij InBrain in Utrecht.