Onze vereniging heeft als motto: voor, door en met de leden.

Onze leden werken actief mee door zich, namens de VOB, in besturen van andere organisaties te laten benoemen. Daarnaast werken leden actief mee door deel te nemen aan commissies, delegaties, teams en werkgroepen.

Leden werken mee!

Onze leden werken actief mee in de beleidsvoorbereiding en uitvoering van activiteiten.
Ons bestuur stelt de commissies en onderhandeldelegaties in en benoemt de voorzitter. Commissies en onderhandeldelegaties werken in opdracht van het bestuur.Werkgroepen ondersteunen het bureau of commissies met kennis en menskracht.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De VOB levert uit haar ledenkring bestuurders voor:

 • Stichting A&O fonds BibliotheekWerk – SBW
 • Pensioenfonds Openbare Bibliotheken – POB
 • Stichting beheer aandelen NBD
 • Stichting Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal – CBCT
 • Stichting PICA
 • Netherlands Library Forum – FOBID
 • Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek – CPNB

Centraal overleggen

 • Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken – COAOB

Delegaties

Onderhandeldelegaties

 • Onderhandeldelegatie cao Openbare Bibliotheken
 • Onderhandeldelegatie Stichting Onderhandelingen Leenrecht (StOL)

Delegaties

Commissies

De VOB levert ook leden voor commissies:

 • Vaste Commissie van Advies inzake Arbeidsrechtelijke Geschillencommissie – Geschillencommissie
 • Externe Klachtencommissie ongewenst gedrag