Voor het vernieuwde LMS Bibliotheekcampus wordt een Redactieraad ingesteld. In die raad is ruimte voor een directeur of Mt-lid die betrokken wil zijn bij de kwaliteitsbewaking van de inhoud en technische doorontwikkeling van de applicatie. De raad vergadert een keer per kwartaal.

Neem contact op

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 8 maart contact opnemen met Jannie van Vugt, projectleider branche-opleiding, via vugt@debibliotheken.nl.