Informatie

Op naar een bibliotheekwet

Een nieuwe Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, is ingegaan op 1 januari 2015.  Op 15 mei en 3 juni debatteerde de commissie OCW van de Tweede Kamer met de minister. Bij de stemming op 10 juni stemden 130 Tweede Kamerleden voor het wetsontwerp. Van de zes moties en 16 amendementen werden vijf moties en vijf amendementen aangenomen. Het aangepaste wetsvoorstel werd op 24 juni in de procedurevergadering van de Eerste Kamer behandeld en er werd besloten tot een voorlopig verslag op 9 september. Op 10 oktober reageerde de minister op de vragen van…


Wsob

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. Deze wet laat zich lezen als een beleidsstuk met ruimte voor lokale invulling en maatwerk.  Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 5 april een schriftelijke reactie gestuurd naar de Tweede Kamer over Monitor Bibliotheekwet. De vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft schriftelijke vragen voorgelegd n.a.v. de brief van de minister van 17 januari 2019 over de Monitor Wsob over het jaar 2017 (Kamerstuk 33 846, nr. 54). Bekijk het verslag van dit schriftelijk…


Bibliotheekwet

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. De Wsob laat zich lezen als een beleidsstuk. Er is veel ruimte voor lokale invulling en lokaal maatwerk. In 2015 zijn er allerlei tools uitgekomen om aan de slag te gaan met deze wet.  Hoe kun je de bibliotheekwet gebruiken voor de positionering van de bibliotheek? De brochure gaat in op de wet in grote lijnen, de rechtspositie van de lokale bibliotheek en tips voor acties en promotie. De VOB heeft de brochure 'Grijp de kansen van de nieuwe…Nieuws

Bekijk alles
Gebouw
02:02

Cultuurbegroting en stemmingen


De motie die Lodewijk Asscher (PvdA) op 18 november indiende over het openstellen van het stimuleringsfonds voor bibliotheken in financiële…

Lees meer
Gebouw
00:12

Evaluatie bibliotheekwet eind 2019


De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) belooft dat de evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) voor…

Lees meer
Foto van Binnenhof
00:57

VOB deelt standpunten evaluatie Wsob


De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft een document met onder haar leden verzamelde standpunten omtrent de evaluatie van de Wsob,…

Lees meer
Infographic
00:54

Ledenbijeenkomst over evaluatie Wsob


Op 18 september kwamen onze leden, directeuren van bibliotheken en POI’s, naar onze bijeenkomst om over de evaluatie van de Wet stelseltaken…

Lees meer
Foto van Binnenhof
00:23

Reactie minister OCW op Kamervragen over Monitor Wsob


Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 5 april een schriftelijke reactie gestuurd naar de Tweede Kamer…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:38

Monitor Bibliotheekwet 2017 naar Tweede Kamer


Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurde op 17 januari de Monitor Bibliotheekwet 2017 naar de Tweede…

Lees meer

Kiosk

Omslag

Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet!