Informatie

Bekijk alles

Meervoudig verantwoorden

Het traject Meervoudig verantwoorden is in 2017 gestart om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen. Meervoudig verantwoorden Het project kende twee fasen. In de eerste fase hebben de bibliotheken in twee werkgroepen gewerkt aan de voorwaarden om aan effectmeting en kostentoedeling te kunnen doen: begrippen defini√ęren en het opstellen van een raamwerk dat richting biedt bij de opzet van concrete projecten. In de eerste fase heeft de werkgroep kostentoedeling een Handreiking¬†'Toedelen van kosten'¬†opgesteld. Met de handreiking kunnen…


VOB door de eeuwen heen

Op 18 april 1908 richtten de toen bestaande zes openbare bibliotheken (Groningen, Leeuwarden, Dordrecht, Utrecht, Rotterdam en Den Haag) de Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken in Nederland op, kortweg aangeduid als de CV. De vereniging verder door de eeuwen heen In 1972 vormde de CV, samen met het Katholiek en het Christelijk Lectuur Centrum en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC). In 1993¬†wordt NBLC opgesplitst in de Vereniging NBLC en de stichting NBLC. In 2006 komt er een naamswijziging van¬†Vereniging NBLC¬†naar de Vereniging van Openbare…


Commissie Digitaal

De commissie Digitaal binnen de Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van informatisering binnen de branche.  Onderwerpen waar de commissie zich mee gaat bezighouden zijn onder andere het: formuleren van een 'digitale bibliotheekvisie'; streven naar een gezamenlijke digitale agenda voor de sector; doorbreken van terughoudendheid bij het delen van kennis; ophalen pijnpunten en good practices bij onze leden. Daarnaast wil de commissie gesprekspartner zijn en de klantrol vervullen richting Koninklijke Bibliotheek (KB). Albert Kivits (Bibliotheek Eindhoven) is trekker vanuit het VOB bestuur. Leden van de commissie digitaal Zijn directeur/bestuurder…


Persberichten

Vanuit de media, pers of voor woordvoering kun je contact opnemen met Francien van Bohemen via (030) 30 70 307, 06 510 85 618 en bohemen@debibliotheken.nl.  Persberichten VOB 2017 - SeniorWeb, Vereniging van Openbare Bibliotheken en Koninklijke Bibliotheek bundelen krachten om ouderen digitaal vaardig te maken, dec 2017 - Burgemeester Jan van Zanen heeft Huis van de Branche van Openbare Bibliotheken geopend - VOB, nov 2017 2016 - 'Europees Hof besluit 'Leenrecht e-book gelijk aan papieren boek' - VOB, 2016 - Press release 'European Court decides: 'Lending rights for e-books the same as for paper…


Wie zijn we?

De openbare bibliotheken maken onze samenleving rijker en onze Vereniging van Openbare Bibliotheken faciliteert onze leden hierbij. Dit doen we door belangenbehartiging, vormgeven van goed werkgeverschap, en het organiseren van dialoog en kennisuitwisseling.   Team VOB   Naar onze medewerkers


StOL

Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) is door de overheid aangewezen om de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vast te stellen.  De VOB onderhandelt in deze stichting namens de aangesloten leden. Bestuur In het bestuur van de¬†StOL¬†zijn rechthebbenden via¬†Stichting Leenrecht¬†en de betalingsplichtige bibliotheken via de VOB op evenwichtige wijze vertegenwoordigd. De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als partijen in de StOL er niet uit komen, heeft de voorzitter de bevoegdheid om zelf een tariefbesluit te nemen dat bindend is voor alle partijen.…Nieuws

Bekijk alles
Foto bijeenkomst
01:53

Terugblik alv 8 juli 2020


Op 8 juli is onze algemene ledenvergadering gehouden met als primeur de mogelijkheid voor leden de alv ook online bij…

Lees meer
Foto van Arthur Schellekens
00:44

Vertrek Arthur Schellekens bij de VOB


Per 31 december neemt Arthur Schellekens afscheid als directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Hij start op 1 januari…

Lees meer
Foto
01:57

Werkgroep governance AVG


De werkgroep governance AVG bestaat uit vertegenwoordigers van bibliotheken, KB, POI‚Äôs en VOB en bespreekt sinds juni 2019 de governance…

Lees meer
2017_1101_opening-vob_door-burgemeester-van-zanen@thomasvandriel (120)edited
01:09

Debibliotheken.nl wordt vernieuwd!


De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt om onze website debibliotheken.nl om te bouwen naar een nieuw webplatform, we zijn…

Lees meer
Bijeenkomst
00:36

Leden positief over nieuwe cao


Op dinsdagochtend 29 oktober hebben onze cao-gebonden leden ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor onze nieuwe gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare…

Lees meer
Foto van vergaderzaal
00:13

Tarieven zaalverhuur VOB


De tarieven voor de verhuur van onze Grote Zaal en Kleine Zaal worden per 1 januari 2020 verhoogd. Dit geldt ook…

Lees meer

Agenda

Ledenbijeenkomst in Leiden

14:30
BplusC, Nieuwstraat 4 in Leiden,

Ledenbijeenkomst in Zwolle

14:30
Stadkamer Centrum, Zwolle

Ledenbijeenkomst in Den Bosch

14:30
Huis73, Hinthamerstraat 72-74 in Den Bosch,

Ledenbijeenkomst in Utrecht

14:30
Bibliotheek Utrecht, Neude 11 in Utrecht,

Ledendag met alv

10:00
Utrecht, Utrecht

Kiosk

Bekijk alles

Onze vereniging, Huis van de Bibliotheken, in 2018

Nieuwe samenwerkingen en meer in 2017

Onze vereniging in 2016

Jaarverslag Vereniging van Openbare Bibliotheken in 2014

Jaarverslag VOB 2013

Jaarplan VOB 2013