Informatie

Verkiezingen

De maatschappelijke waarde van de bibliotheek zowel landelijk als lokaal op de kaart zetten is onmisbaar. In aanloop naar de naderende verkiezingen helpt de VOB u hier graag mee. Met welke creatieve en opvallende acties speelt u uw bibliotheek lokaal in de kijker? Kijk voor inspiratie eens bij bibliotheek in de media. Onze pagina Feiten&cijfers vindt u een overzichtelijke verzameling van het cijfermateriaal uit onze branche. Zoals de factsheet 'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland'. Verkiezingen Cultuurdebatten in de provincie - feb 2019 IPO vraagt aandacht voor regionale kansen nieuw cultuurbestel - feb 2019 Partijen & kandidaten provinciale statenverkiezingen 2019 Cultuur in partijprogramma's provinciale…


Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen, de vennootschappen. De modernisering van de Wet op de vennootschapsbelasting heeft geen negatief gevolg voor bibliotheken. Openbare leeszalen en bibliotheken zijn van vennootschapsbelasting vrijgesteld op basis van artikel 5, lid 1 paragraaf g: Artikel 5 1. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur onder daarbij te stellen voorwaarden van de belasting vrij te stellen: g. lichamen welker werkzaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit het in stand houden van openbare leeszalen en bibliotheken. Omdat multifunctionele organisaties wellicht buiten artikel 5.1.g. vallen,…


Bibliotheekwet

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. De Wsob laat zich lezen als een beleidsstuk. Er is veel ruimte voor lokale invulling en lokaal maatwerk. In 2015 zijn er allerlei tools uitgekomen om aan de slag te gaan met deze wet.  Hoe kun je de bibliotheekwet gebruiken voor de positionering van de bibliotheek? De brochure gaat in op de wet in grote lijnen, de rechtspositie van de lokale bibliotheek en tips voor acties en promotie. De VOB heeft de brochure 'Grijp de kansen van de nieuwe…Nieuws

Bekijk alles
Vader dochter voorlezen
02:56

“Leesvaardigheid Nederlandse tieners daalt”


Bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen leest niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren…

Lees meer
Gebouw
02:02

Cultuurbegroting en stemmingen


De motie die Lodewijk Asscher (PvdA) op 18 november indiende over het openstellen van het stimuleringsfonds voor bibliotheken in financiële…

Lees meer
Foto van Binnenhof
00:34

Nieuwe motie Asscher


Tijdens de behandeling van de Cultuurbegroting door het ministerie van OCW op 18 november, diende Lodewijk Asscher (PvdA) een motie…

Lees meer
Foto van Binnenhof
00:37

Bezuinigingen op bibliotheken 2020-2021


In de maand oktober inventariseerden we bij onze leden de prognoses voor de begrotingen 2020 en 2021. 113 leden reageerden…

Lees meer
Gebouw
00:12

Evaluatie bibliotheekwet eind 2019


De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) belooft dat de evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) voor…

Lees meer
Gebouw
01:58

Ontwerpbegroting OCW: vragen en antwoorden


Op 25 oktober stuurden ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en…

Lees meer