Informatie

Bibliotheekconvenant

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Bekijk hier: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023- convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven'. Persbericht 'Sleutelrol…


Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is tot nu toe schriftelijk verlopen i.v.m maatregelen tegen het coronavirus. Evaluatie Wsob   Op 23 september was de Vaststelling van Schriftelijk Overleg (VSO) over de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), vaste boekenprijs en evaluatie KB nationale bibliotheek. Tweede Kamerleden hebben daar nog meerdere moties ingediend. Je kunt het overleg hier terugkijken Op 29 mei is…


Verkiezingen

De maatschappelijke waarde van de bibliotheek zowel¬†landelijk¬†als lokaal op de kaart zetten is onmisbaar. In aanloop naar de naderende verkiezingen helpt de VOB u hier graag mee. Met welke creatieve en opvallende acties speelt u uw bibliotheek lokaal in de kijker? Kijk voor inspiratie eens bij¬†bibliotheek in de media. Op onze pagina Feiten&cijfers vindt u een overzichtelijke verzameling van het cijfermateriaal uit onze branche. Zoals de factsheet 'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland'. Issuekalender 2019 - De Issuemakers, jan 2019 Verkiezingen Cultuurdebatten in de provincie - feb 2019 IPO vraagt aandacht voor regionale kansen nieuw cultuurbestel -…


Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen, de vennootschappen. De modernisering van de Wet op de vennootschapsbelasting heeft¬†geen negatief gevolg voor bibliotheken. Openbare leeszalen en bibliotheken zijn van vennootschapsbelasting vrijgesteld op basis van¬†artikel 5, lid 1 paragraaf g: Artikel 5 1. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur onder daarbij te stellen voorwaarden van de belasting vrij te stellen: g. lichamen welker werkzaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit het in stand houden van openbare leeszalen en bibliotheken. Omdat multifunctionele organisaties wellicht buiten artikel 5.1.g. vallen,…


Midterm review Wsob

Vlak voor kerst 2017 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de tussentijdse evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)¬†naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.  2018 - 2019 Op dinsdag 30 januari 2019 sloot de schriftelijke vragenronde over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Bekijk hier de Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). KWINK¬† heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoekgedaan in najaar 2017 naar het functioneren van Wsob. Het pakket bestaat uit het eindrapport…


Bibliotheekwet

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. De Wsob laat zich lezen als een beleidsstuk. Er is veel ruimte voor lokale invulling en lokaal maatwerk. In 2015 zijn er allerlei tools uitgekomen om aan de slag te gaan met deze wet.  Hoe kun je de bibliotheekwet gebruiken voor de positionering van de bibliotheek? In 2015 zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd hoe om te gaan met deze nieuwe wet. Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet! De brochure gaat in op de wet in grote lijnen, de…Nieuws

Bekijk alles
Foto
02:10

Bibliotheken in het nieuws na maatregelen 4 november en motie Klaver


Diverse media hebben aandacht besteed aan de afgekondigde maatregelen voor bibliotheken in de persconferentie van 3 november en de motie…

Lees meer
Afhaalboeken-tijdens-coronatijd-1024x613
01:25

Bibliotheekvestigingen tijdelijk weer dicht voor bezoekers


Tot minstens 18 november mogen de bibliotheken hun vestigingen niet openstellen voor publiek vanwege de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke…

Lees meer
Foto
01:42

Invulling motie ‘Buurthuizen, Bibliotheken’


In het plenaire Kamerdebat van 4 november over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, hebben √°lle Tweede Kamer partijen ingestemd met…

Lees meer
Foto van Binnenhof
01:47

Culturele sector en maatregelen coronavirus


Op 1 april is in de Tweede Kamer gesproken over de aanpak van de coronacrisis. Hier was ook aandacht voor…

Lees meer
60051066zevende-dichtdruk-duo-presenteert-werk-in-bibliotheek-alkmaar-centrum
01:52

‘Bibliotheekstelsel staat onder druk’


Op 11 februari 2020 kwam de Raad voor Cultuur met zijn advies 'Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk'. Dit advies…

Lees meer
Vader dochter voorlezen
02:56

“Leesvaardigheid Nederlandse tieners daalt”


Bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen leest niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren…

Lees meer

Agenda

Subsidieaanvragen Cultuur

10:15
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag

Evaluatie Wsob

10:15
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag