Informatie

Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is tot nu toe schriftelijk verlopen i.v.m maatregelen tegen het coronavirus. Evaluatie Wsob Dinsdag 29 september is de stemming over de VSO. Op 23 september was de Vaststelling van Schriftelijk Overleg (VSO) over de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), vaste boekenprijs en evaluatie KB nationale bibliotheek. Tweede Kamerleden hebben daar nog meerdere moties ingediend. Je kunt…


Verkiezingen

De maatschappelijke waarde van de bibliotheek zowel¬†landelijk¬†als lokaal op de kaart zetten is onmisbaar. In aanloop naar de naderende verkiezingen helpt de VOB u hier graag mee. Met welke creatieve en opvallende acties speelt u uw bibliotheek lokaal in de kijker? Kijk voor inspiratie eens bij¬†bibliotheek in de media. Onze pagina¬†Feiten&cijfers¬†vindt u een overzichtelijke verzameling van het cijfermateriaal uit onze branche. Zoals¬†de factsheet¬†'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland'. Verkiezingen Cultuurdebatten in de provincie - feb 2019 IPO vraagt aandacht voor regionale kansen nieuw cultuurbestel - feb 2019 Partijen & kandidaten provinciale statenverkiezingen 2019 Cultuur in partijprogramma's provinciale…


Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (Vpb) is een belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen, de vennootschappen. De modernisering van de Wet op de vennootschapsbelasting heeft¬†geen negatief gevolg voor bibliotheken. Openbare leeszalen en bibliotheken zijn van vennootschapsbelasting vrijgesteld op basis van¬†artikel 5, lid 1 paragraaf g: Artikel 5 1. Wij behouden Ons voor bij algemene maatregel van bestuur onder daarbij te stellen voorwaarden van de belasting vrij te stellen: g. lichamen welker werkzaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaat uit het in stand houden van openbare leeszalen en bibliotheken. Omdat multifunctionele organisaties wellicht buiten artikel 5.1.g. vallen,…


Midterm review Wsob

Vlak voor kerst 2017 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de tussentijdse evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)¬†naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.  2018 - 2019 Op dinsdag 30 januari 2019 sloot de schriftelijke vragenronde over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Bekijk hier de Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). KWINK¬† heeft in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoekgedaan in najaar 2017 naar het functioneren van Wsob. Het pakket bestaat uit het eindrapport…


Bibliotheekwet

De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), is op 1 januari 2015 van kracht gegaan. De Wsob laat zich lezen als een beleidsstuk. Er is veel ruimte voor lokale invulling en lokaal maatwerk. In 2015 zijn er allerlei tools uitgekomen om aan de slag te gaan met deze wet.  Hoe kun je de bibliotheekwet gebruiken voor de positionering van de bibliotheek? In 2015 zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd hoe om te gaan met deze nieuwe wet. Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet! De brochure gaat in op de wet in grote lijnen, de…Nieuws

Bekijk alles
Foto van Binnenhof
01:47

Culturele sector en maatregelen coronavirus


Op 1 april is in de Tweede Kamer gesproken over de aanpak van de coronacrisis. Hier was ook aandacht voor…

Lees meer
60051066zevende-dichtdruk-duo-presenteert-werk-in-bibliotheek-alkmaar-centrum
01:52

‘Bibliotheekstelsel staat onder druk’


Op 11 februari 2020 kwam de Raad voor Cultuur met zijn advies 'Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk'. Dit advies…

Lees meer
Vader dochter voorlezen
02:56

“Leesvaardigheid Nederlandse tieners daalt”


Bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen leest niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren…

Lees meer
Gebouw
02:02

Cultuurbegroting en stemmingen


De motie die Lodewijk Asscher (PvdA) op 18 november indiende over het openstellen van het stimuleringsfonds voor bibliotheken in financi√ęle…

Lees meer
Foto van Binnenhof
00:34

Nieuwe motie Asscher


Tijdens de behandeling van de Cultuurbegroting door het ministerie van OCW op 18 november, diende Lodewijk Asscher (PvdA) een motie…

Lees meer
Foto van Binnenhof
00:37

Bezuinigingen op bibliotheken 2020-2021


In de maand oktober inventariseerden we bij onze leden de prognoses voor de begrotingen 2020 en 2021. 113 leden reageerden…

Lees meer

Agenda

Subsidieaanvragen Cultuur

10:15
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag

Evaluatie Wsob

10:15
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag