Onder andere AVG


Informatie

Datalekken

Zoals alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken, zijn we als bibliotheken wettelijk verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder lees je wat je moet weten en wat je moet doen als je zo'n lek constateert. Wat is een datalek? We spreken van een datalek als er sprake is van een inbreuk op de beveiliging, waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging ervan en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Een kwijtgeraakte USB-stick met…


Privacy gebruikers

De belangstelling voor privacy in de bibliotheek is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De eerbiediging van de privacy van de bibliotheekgebruiker is direct verweven met de rol van de bibliotheek in de samenleving. Een onafhankelijke en veilige plaats zijn waar iedereen zich ongehinderd toegang kan verschaffen tot de wereld van kennis, informatie, verbeelding en cultuur. Bibliotheken realiseren zich dat het belangrijk is om gebruikers een zo groot mogelijke privacybescherming te bieden als binnen de grenzen van het recht mogelijk is. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.…


Personeel

Privacy Ook op het werk hebben werknemers recht op privacy. Werkgevers moeten zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De AP is aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG). Checklists Bekijk de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor onder andere checklists gericht op het behandelen van privacyaspecten bij: Cameratoezicht op de werkvloer Ziekte van de werknemer Screening Controle van werknemers Voor algemene informatie over privacy en de Wet bescherming…


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening heeft verstrekkende gevolgen voor elke bibliotheek en ondersteuningsinstelling.  SPN, Koninklijke Bibliotheek en de VOB hebben de handen ineen geslagen. In 2017 organiseerden we regionale bewustwordingsessies en in 2018 boden we onze leden praktische hulpmiddelen en informatie aan, om tijdig toegerust te zijn voor de komst van de AVG. AVG documenten verzameld en toegankelijk - nov 2018 De Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI's) werken nauw samen op het gebied van privacy en AVG. Rijnbrink Groep verzamelt alle content op dit gebied op haar Privacy…


Cyberverzekering

Cyberverzekering Bibliotheken beschikken over veel persoonlijke gegevens en zijn daarmee een gewild target voor cybercriminelen. Door de toenemende digitalisering zullen de cyberrisico’s bij bibliotheken de komende jaren alleen maar toenemen. Naast het feit dat bibliotheken gevoelige klantgegevens vertrouwelijk willen houden, is er met de AVG ook een (wettelijke) verantwoordelijkheid om persoonsgegevens te beschermen. Cybercriminaliteit De vraag is niet of je met cybercriminaliteit te maken krijgt maar wanneer. Cybercriminaliteit is een veelomvattende term van phishing, het platleggen van een netwerk of website (bijvoorbeeld door DDOS, ransom- of cryptoware) tot het bekijken en stelen van gegevens. Het…Nieuws

koppeling-ict
00:20

Cyberveiligheid en security


Door het coronavirus zijn veel organisaties gedwongen om in korte tijd, veel besluiten te nemen. Zo ook op het gebied…

Lees meer
Foto
01:57

Werkgroep governance AVG


De werkgroep governance AVG bestaat uit vertegenwoordigers van bibliotheken, KB, POI’s en VOB en bespreekt sinds juni 2019 de governance…

Lees meer