Blogs

  • 04:03
  • 0

Anne van den Dool

‘Reorganisatie en coronacrisis zorgen samen voor dubbele onwennigheid’ – interview met Erna Winters

24 / 04 / 2020

Dit interview is onderdeel van de serie ‘Vooruitblikkende bibliotheken tijdens de coronacrisis’. Anne van den Dool…


Informatie

Bekijk alles

Zelfroosteren MATT

MATT ontzorgt op het gebied van financiĂ«le administratie en advies, personeels- salarisadministratie en overige secundaire bedrijfsprocessen. In het online portaal @MATT wordt alle processen gestroomlijnd. Een groot aantal bibliotheken en voor organisaties in de sectoren Kunst, Cultuur en Welzijn maken hier gebruik van. Wanneer interessant? MATT adviseert en ondersteunt organisaties bij hun bedrijfsvoering. Matt neemt graag zoveel mogelijk zorgen uit handen. Daarom heeft Matt modules ontwikkeld die verschillende processen van A tot Z regelen met veel ruimte voor maatwerk. Ook is er een handige @MATT-app ontwikkeld waarmee gebruikers via hun smartphone of tablet toegang hebben tot…


Zelfroosteren Het Rooster

De maatschappij is in beweging en als bibliotheek beweeg je mee. Dat betekent: andere taken, anders werken, en soms ook: andere mensen. Vrijwilligers die het team van medewerkers versterken bijvoorbeeld. Vrijwilligerswerk bij bibliotheken is enorm belangrijk en waardevol. Ook je vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in. In de publieksservice, achter de schermen, bij allerlei extra activiteiten. En dat moet allemaal gepland worden. Wanneer interessant? Misschien herken je wel dat het maken van het rooster soms veel gedoe is. Dat je heel lang bezig bent met puzzelen om alles kloppend te krijgen. En dat als…


Zelfroosteren

Het maken van een rooster voor medewerkers en vrijwilligers kan een tijdrovende klus zijn. Een toenemend aantal bibliotheken maakt daarom gebruik van zelfroosteren. De roosterprogramma’s van Het Rooster en van MATT voorzien hierin en worden veel door bibliotheken gebruikt. Bibliotheken die hiervan gebruik gaan maken krijgen nu als VOB-lid gratis een aantal diensten. Online roosteren Beide roosterprogramma’s bieden daarnaast mogelijkheden voor urenregistratie, koppelingen met de salarisadministratie en het maken van overzichten. Handige opties die hun nut kunnen bewijzen bij de invoering van de jaarurensystematiek die in de nieuwe cao afgesproken is.


Maatregelen coronavirus en bibliotheekorganisaties

Bibliotheken weer open vanaf 11 mei, wel beperkte dienstverlening. De VOB volgt als branchevereniging de algemene richtlijnen van het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Specifieke branche-informatie Voorkomen besmetting via producten Het RIVM meldt het volgende op 'Vragen over voorkomen besmetting': Kun je besmet raken met het coronavirus via producten of het aanraken van oppervlakten? (bijvoorbeeld deurklink, pinautomaat, leuning, geld, etc.) Het coronavirus verspreidt zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. De kans…


Arbeidsconflict

Soms ben je het niet eens met je werkgever. Dat hoort erbij. Als die verschillen van inzicht echter blijven aanhouden, en als ze zelfs je functioneren gaan beĂŻnvloeden, spreken we van een arbeidsconflict. Dan kan de geschillencommissie wellicht helpen. Definitie We spreken van een arbeidsconflict als er gedurende langere tijd sprake is van tegenstellingen tussen jou als werknemer en je werkgever en als die tegenstellingen niet goed worden opgelost. Dat kan natuurlijk ook binnen bibliotheken voorkomen. Als je een arbeidsconflict hebt, kun je meestal niet meer goed werken. Protocol Ben je ingelogd? Dan zie je in de…


Huisregels

Een bibliotheek is een prettige, veilige plek waar lezen centraal staat. Om dat te garanderen, hanteren we omgangsvormen. Wil je zelf een huisreglement opstellen? Lees dan zĂ©ker verder voor wat handige tips! Protocol Ongewenst Gedrag In het protocol Ongewenst Gedrag staat hoe we omgaan met ongewenste situaties in de omgang. We hebben dit protocol samen met ArboNed opgesteld. Meldpunt Zaken als agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie melden we via een centraal meldpunt. Via het telefoonnummer 0800 – 020 42 04 krijg je een vertrouwenspersoon aan de lijn (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30…Nieuws

Bekijk alles
Foto
00:27

Zelfroosteren met een programma


Het maken van een rooster voor medewerkers en vrijwilligers kan een tijdrovende klus zijn. Een toenemend aantal bibliotheken maakt daarom gebruik…

Lees meer
Logo
00:33

HR21 het nieuwe fuwa-systeem


Afgelopen weken is er door de leden van de VOB gestemd over het principebesluit van de gezamenlijke cao-partijen Openbare Bibliotheken…

Lees meer
internet_1488280216
03:59

Thuiswerken


In onze cao zijn geen concrete bepalingen voor thuiswerken opgenomen. De bibliotheek kan zelf een thuiswerkbeleid opstellen waarin ook afspraken…

Lees meer
Foto
01:52

Cao OB/KE: salarissen per 1 juli 2020


Op woensdag 8 juli is de alv van de VOB akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao OB/KE.…

Lees meer
Vanaf-donderdag-gaan-de-bibliotheken-van-Biblionet-weer-open-Foto-Archief-RTV-Noord
00:11

Nieuwe posters ‘weer open’


Bij het protocol ‘Openstelling bibliotheken’ dat is ingegaan op 1 juli, pasten de bestaande posters voor bezoekers niet meer. Deze…

Lees meer
koppeling-ict
00:20

Cyberveiligheid en security


Door het coronavirus zijn veel organisaties gedwongen om in korte tijd, veel besluiten te nemen. Zo ook op het gebied…

Lees meer