Informatie

stOl

stOl staat voor Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen. Het is een overheidsorgaan, dat de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vaststelt. Ook VOB is vertegenwoordigd in het stOl-bestuur. Aan het roer van stOl staat een onafhankelijke voorzitter. De ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemen deze voorzitter. Momenteel is dat Paul Broekhoff, de directeur van Bibliotheek Den Haag. Daarnaast bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van Stichting Leenrecht en de betalingsplichtige bibliotheken. De voorzitter heeft de bevoegdheid om een bindend tariefbesluit te nemen (bijvoorbeeld als de partijen in stOl er onderling niet uitkomen). Het bestuur van…


Leenrecht

Auteurs van werken die bibliotheken uitlenen, hebben vaak recht op een vergoeding. Die vergoeding noemen we leenrecht. Maar wat is dat ook alweer? Het leenrecht is: ā€˜het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliothekenā€™. Het leenrecht is in hoofdzaak van toepassing op openbare bibliotheken. Maar ook andere (publiek toegankelijke) bibliotheken die uitlenen zonder winstoogmerk zijn leenrechtplichtig. Billijke vergoeding Openbare bibliotheken hoeven van tevoren geen toestemming te vragen aan rechthebbenden, om auteursrechtelijk beschermde werken uit te lenen. Daar tegenover staat wel dat zij een billijke vergoeding moeten ontvangen.…


Auteursrecht

De wet Auteursrecht komt uit begin 19de eeuw.  De Europese Commissie is bezig metĀ de moderniseringĀ van het auteursrecht binnen de EU. 145 organisaties sturen open brief EU copyright reform - april 2018 Op 26 april hebben meer dan 145 organisaties, waaronder de Vereniging van Openbare Bibliotheken,Ā een open brief gestuurdĀ over het EU copyright reform naar de EU Member State Ambassadors en Deputy Ambassadors. We roepen de partijen op om de technische discussies met betrekking tot het copyright reform voort te zetten en het Bulgarian Council Presidency geen mandaat te geven om te onderhandelen met het Europees Parlement…Nieuws

tablet-1
01:09

Vervolg Ketenbusinesscase Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem


In de VOB bestuursvergadering van 26 maart is meegestuurde eindrapportage van de ketenbusinesscase (KBC) van het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB)…

Lees meer
Foto
00:54

Ik lees thuis


De CPNB wil met twee korte oproepen alle Nederlanders wijzen op het belang van boeken lezen, juist nu zoveel mensen…

Lees meer
Foto
01:35

Ketenbusinesscase ‘Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem’


Op 19 februari 2020 heeft de kerngroep ketenbusinesscase (KBC) het eindrapport ā€˜Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB). Ketenbusinesscases van drie scenarioā€™s van…

Lees meer
60051066zevende-dichtdruk-duo-presenteert-werk-in-bibliotheek-alkmaar-centrum
01:52

‘Bibliotheekstelsel staat onder druk’


Op 11 februari 2020 kwam de Raad voor Cultuur met zijn advies 'Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk'. Dit advies…

Lees meer
Beeld
02:09

Top 100 uitgeleende boeken in 2019


De Stichting CPNB presenteert de 100 meest uitgeleende boeken in de openbare bibliotheken van Nederland in 2019.  Deze Top 100…

Lees meer
Infographic
01:45

Project Nationale Bibliotheekpas stopt


Zoals eerder bericht heeft het VOB bestuur besloten te stoppen met het project ā€˜Nationale Bibliotheekpasā€™, de afgelopen maanden zijn er…

Lees meer