Blogs

  • 08:40
  • 0

Anne van den Dool

Vraaggesprek met directeur, wethouder en onderzoeker over benchmark en financiering de Bibliotheek Venlo

11 / 06 / 2020

Eind mei 2020 kwam eindelijk het verlossende woord: de gemeentesubsidie voor de Venlose bibliotheek zal de…


Informatie

Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. Bekijk onze gezamenlijke reactie met Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek en SPN, Stichting Samenwerkende POI's Nederland 'Samen werken aan een sterk netwerk' van 12 februari 2020. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde op 17 februari met 'Evaluatie Wsob: bibliotheken gaan met hun tijd mee'. Evaluatie Op dit moment staat de evaluatie Wsob ingepland op 29  mei via een…


Meervoudig verantwoorden

Het traject Meervoudig verantwoorden is in 2017 gestart om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen. Meervoudig verantwoorden Het project kende twee fasen. In de eerste fase hebben de bibliotheken in twee werkgroepen gewerkt aan de voorwaarden om aan effectmeting en kostentoedeling te kunnen doen: begrippen definiëren en het opstellen van een raamwerk dat richting biedt bij de opzet van concrete projecten. In de eerste fase heeft de werkgroep kostentoedeling een Handreiking 'Toedelen van kosten' opgesteld. Met de handreiking kunnen…


Verkiezingen

De maatschappelijke waarde van de bibliotheek zowel landelijk als lokaal op de kaart zetten is onmisbaar. In aanloop naar de naderende verkiezingen helpt de VOB u hier graag mee. Met welke creatieve en opvallende acties speelt u uw bibliotheek lokaal in de kijker? Kijk voor inspiratie eens bij bibliotheek in de media. Onze pagina Feiten&cijfers vindt u een overzichtelijke verzameling van het cijfermateriaal uit onze branche. Zoals de factsheet 'Bibliotheken en vaardigheden in Nederland'. Verkiezingen Cultuurdebatten in de provincie - feb 2019 IPO vraagt aandacht voor regionale kansen nieuw cultuurbestel - feb 2019 Partijen & kandidaten provinciale statenverkiezingen 2019 Cultuur in partijprogramma's provinciale…


Contact met lokale politiek

Ben je in staat om de juiste lokale politici met uw boodschap te benaderen en te overtuigen van het belang van de bibliotheek? En met welke boodschap gaat u als bibliotheek op pad?  De gemeente(n) is je lokale opdrachtgever en daarmee is de  gemeente een belangrijke partner in uw culturele ondernemerschap. Met goede voorbeelden, inspiratie en instrumenten helpt de VOB u op weg om uw bibliotheek op de kaart te zetten. Film ‘Een leven lang leren in de bibliotheek!’ - mrt 2015 De moodfilm van de Koninklijke Bibliotheek 'Een leven lang leren in de bibliotheek' schetst in…Nieuws

Bekijk alles
image_67536_1
00:50

Bibliotheken en maatregelen COVID-19


Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met…

Lees meer
Gebouw
02:02

Cultuurbegroting en stemmingen


De motie die Lodewijk Asscher (PvdA) op 18 november indiende over het openstellen van het stimuleringsfonds voor bibliotheken in financiële…

Lees meer
Foto van Binnenhof
00:34

Nieuwe motie Asscher


Tijdens de behandeling van de Cultuurbegroting door het ministerie van OCW op 18 november, diende Lodewijk Asscher (PvdA) een motie…

Lees meer
Foto van Binnenhof
00:37

Bezuinigingen op bibliotheken 2020-2021


In de maand oktober inventariseerden we bij onze leden de prognoses voor de begrotingen 2020 en 2021. 113 leden reageerden…

Lees meer
Foto van Binnenhof
01:29

Eerste motie-Asscher-bieb geopend


Op 7 oktober opende minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en Lodewijk Asscher (PvdA) een nieuwe bibliotheekvestiging in Wognum. Dit is de…

Lees meer
Infographic
01:11

Bibliotheken en voorgenomen bezuinigingen


Van verschillende kanten ontvangen wij opnieuw verontrustende signalen van (voorgenomen) bezuinigingen op bibliotheken, die veroorzaakt worden door tekorten bij jeugdzorg…

Lees meer

Kiosk

Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie

Handreiking public affairs en lobby voor bibliotheken

De Bibliotheek: waardevrij waardevol

Bezuiniging als breekijzer; bibliotheekdirecteuren over de relatie tussen bezuinigingen en innoveren

Interactie met publiek en politiek in woelige tijden; bibliotheekdirecteuren over kansen en keerzijden