Informatie

Auteursrecht

De wet Auteursrecht komt uit begin 19de eeuw.  De Europese Commissie is bezig met de modernisering van het auteursrecht binnen de EU. Waarover gaat de nieuwe auteursrechtenrichtlijn? - apr 2019 Om meer inzicht te geven in wat de vernieuwde en aan het digitale tijdperk aangepaste auteursrechtenrichtlijn inhoudt, heeft de Europese Commissie een informatieblad gepubliceerd. Europees Parlement stemt voor nieuw copyright - mrt 2019 Op 26 maart stemde het Europese Parlement voor het nieuwe copyright voor de digitale Europese markt. 145 organisaties sturen open brief EU copyright reform - apr 2018 Op 26 april hebben meer…


Agenda Stad, Europa en een KinderManifest

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie biedt kansen voor bibliotheken. Op 30 mei 2016 wordt het 'Pact of Amsterdam' getekend, de start van een gezamenlijke inzet om het leven in Europese steden te verbeteren.  Veel van de thema's uit het Pact zijn ook onderwerpen waar bibliotheken mee bezig zijn. Maar we doen het allemaal uiteindelijk voor onze kinderen: de stadsbewoners van de toekomst. Daarom presenteren we op 30 mei in Amsterdam een KinderManifest. KinderManifest naar gemeenteraden en colleges van B&W - juni 2016 Onlangs hebben jullie allemaal een exemplaar van het KinderManifest ontvangen, evenals…Nieuws

Infographic
00:25

Factsheet ‘Libraries and skills in the Netherlands’


Public Libraries 2030 maakte in samenwerking met de VOB, de handige factsheet 'Libraries and skills in the Netherlands'. Op de factsheet is…

Lees meer
Bijeenkomst
00:24

Generation Code in Brussel


Op 8 oktober organiseerde Public Libraries 2030 opnieuw het bibliotheekevent 'Generation Code' in het Europees Parlement tijdens de Code Week.  De…

Lees meer