Informatie

Stimuleringspremie kwaliteitszorg

Stimuleringspremie kwaliteitszorg Met ingang van 1 januari 2019 kunnen leden van de VOB een premie kwaliteitszorg bibliotheekorganisaties 'Kwaliteit in Beeld' voor de periode 2019 - 2022 aanvragen. Deze premie heeft als doel een stimulans te geven aan blijvende kwaliteitszorg binnen de branche. De Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging van Openbare Bibliotheken hebben hiertoe de handen ineen geslagen en financieren gezamenlijk deze vierjarige regeling. De VOB voert de regeling uit. Hoe werkt stimuleringspremie? De VOB verleent op grond van een onderbouwde aanvraag van een bibliotheekorganisatie een stimuleringspremie om haar kwaliteitszorgsysteem op te zetten en te implementeren…


Certificering bibliotheekwerk

Bibliotheken met het bibliotheekcertificaat biedenĀ een constante kwaliteit van producten en dienstverlening aan hun klanten. Het maakt zichtbaar datĀ de bibliotheek aan de landelijke normen voldoet.  Certificering bibliotheekwerk Sinds 2018 voert Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) de certificering uit. Certificeringskader 2018 -2022 Ronald Giphart had in 2018 de eer om het gemeenschappelijke certificeringskader 'Kwaliteit in Beeld' officieel te lanceren. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Cultuurconnectie, Samenwerkende POI's Nederland (SPN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven doen mee aan dit nieuwe certificeringskader. Daarmee is Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) officieel…Nieuws

Infographic
02:18

Certificering van Taalhuizen


Taalhuizen zijn een belangrijke schakel in de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Investeren in de kwaliteit ervan is daarom heel belangrijk.…

Lees meer
achtergrond beeld Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT)
00:43

CBCT: bereid jouw organisatie voor op de audit


Binnenkort komt er een auditor van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) langs. Hoe bereid je jouw organisatie daar…

Lees meer

Kiosk

Omslag

Sterker door certificering