Informatie

Bekijk alles

Aanpassingen cao

De cao Openbare Bibliotheken heeft een looptijd van 15 juli 2015 - 31 juli 2019. De cao is stilzwijgend verlengd tot 30 juni 2020.  Salaristabel 2019 Bekijk hier de salaristabel per 1 juli 2019. Aanpassingen cao 2019 De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2019. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord. Per 1 januari 2019 gaan de volgende wijzigingen in: Structurele salarisverbetering van 1,5% Verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,25% van 3% naar 3,25% De complete cao-tekst per 1 januari 2019 is te vinden op Cao openbare bibliotheken. Aanpassingen…


Onderhandelresultaten cao

De cao-partijen van de Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie zijn samen bezig om te komen tot vernieuwde, moderne cao.  Beide werkgeversorganisaties hebben ingestemd met het onderhandelresultaat gezamenlijke nieuwe cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie, evenals de leden van de vakbonden Kunsteducatie. Onderhandelresultaat 2019 Helaas is er nog geen akkoord doordat de achterban van de vakbonden Openbare Bibliotheken verdeeld zijn. Zolang FNV en/of CNV niet instemmen met het onderhandelresultaat, zal de nieuwe cao niet tot stand komen en gaat onder andere de loonsverhoging in januari 2020 niet door. Principeakkoorden Onderhandelresultaten worden altijd gepresenteerd in een principeakkoord. Na ondertekening…


Cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.  De looptijd van de cao is van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019. De cao is stilzwijgend verlengd tot maximaal 30 juni 2020. De werkgever is verplicht de cao digitaal aan te bieden aan werknemers conform artikel 57, cao OB 2015-2019. Cao openbare bibliotheken De meest recente versie per 1-7-2019 Salaristabel 2019 Tussentijdse wijzigingen Inmiddels is de cao meerdere malen tussentijds gewijzigd (in 2016, 2017, 2018 en 2019). Omdat het slechts om een aantal wijzigingen gaat, is er geen nieuw…


Onderhandeldelegatie werkgevers

De onderhandeldelegatie werkgevers onderhandelt over de cao Openbare Bibliotheken namens de werkgevers. Tijdens onderhandelingen over de cao OB overleggen de onderhandeldelegatie werkgevers en de onderhandeldelegaties werknemers in het COAOB. Werkgeversdelegatie namens VOB  Astrid Vrolijk (Bibliotheek Zwolle) - voorzitter Jan Hoogenberg (Bibliotheek Enschede en bestuur VOB) Christine Oyen (VOB) Henk Strating (extern deskundige)


Arbeidsomstandigheden

Sinds 2007 is het de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om samen het arbeidsomstandighedenbeleid binnen een sector of een onderneming in te vullen.  Op deze wijze verbeteren de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. In de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken hebben sociale partners gezamenlijk middelen en oplossingen vastgelegd die bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden in de branche. Deze arbocatalogus geldt voor onbepaalde tijd. Arbeidsrisico's De Arbocatalogus Openbare Bibliotheken is een verzameling van oplossingen voor knelpunten en risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bibliotheken. De catalogus beschrijft middelen en goede werkwijzen/methoden, die tot doel hebben arborisico's te…


Gedrag

In elke werkomgeving zijn er omgangsvormen waar werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor zijn.  Ongewenst gedrag Helaas kunnen zich situaties voordoen in de omgang die niet als gewenst worden beschouwd. Samen met ArboNed heeft de VOB een voorbeeld protocol Ongewenst gedrag gemaakt. Meldpunt Meld agressie, geweld (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie. Het centraal meldpunt vertrouwenspersoon kun je bereiken op 0800-0 204 204 voor last van ongewenste omgangsvormen. Bereikbaar van 8.30 tot 17.30 op werkdagen. Vertrouwenspersoon In samenwerking met ArboNed biedt de VOB diensten aan om met ongewenste omgangsvormen om te kunnen gaan voor medewerkers en…Nieuws

Bekijk alles
Foto
00:45

Wet minimumloon en cao OB


Onze cao Openbare Bibliotheken (OB) loopt door tot uiterlijk 1 juli 2020. De nieuwe gezamenlijke cao met Kunsteducatie is helaas nog…

Lees meer
Infographic
00:42

Slapende dienstverbanden


Recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht hebben tot gevolg dat werkgevers mogelijk belangrijke beslissingen moeten nemen over ‘slapende dienstverbanden’. Omdat het zinvol…

Lees meer
Bijeenkomst
00:55

Status onderhandelresultaat cao OB en KE


Zoals al eerder bericht hebben de leden van Cultuurconnectie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken beide op 19 oktober ingestemd…

Lees meer
Bijeenkomst
00:36

Leden positief over nieuwe cao


Op dinsdagochtend 29 oktober hebben onze cao-gebonden leden ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor onze nieuwe gezamenlijke cao Kunsteducatie en Openbare…

Lees meer
Infographic
00:38

Huidige cao loopt door


De huidige cao Openbare Bibliotheken (OB) wordt nu verlengd, ten hoogste voor een jaar, met inbegrip van twee aanpassingen per 1 juli…

Lees meer
Infographic
00:32

Uit het cao overleg van 21 maart


Tijdens het gezamenlijk overleg van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) en Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) in RegioCultuurCentrum Idea…

Lees meer

Kiosk

Cao Openbare Bibliotheken – verlengd

Arbocatalogus