Blogs

Bekijk alles
 • 05:55
 • 0

Anne van den Dool

‘Ook na heropening houden we rekening met alle scenario’s’ – in gesprek met Alice en Jeanine

22 / 12 / 2020

Zoals voor velen was ook de eerste lockdown voor Jeanine Deckers, directeur van Bibliorura in Roermond,…

 • 05:39
 • 0

Anne van den Dool

‘De zzp’ers, studenten en krantjeslezers missen ons’ – in gesprek met Dirk en Marian

26 / 11 / 2020

Dirk Nijdam, directeur van het Groningse Forum, en Marian Buvelot, die aan het roer staat bij…

 • 06:18
 • 0

Anne van den Dool

‘Bibliotheek is veerkrachtig Ă©n proactief’ – in gesprek met Frans en Sandra

20 / 11 / 2020

Niet alleen bibliotheken ondervinden hinder van het coronavirus, ook POI’s moeten hun dagelijkse gang van zaken…

 • 04:52
 • 0

Anne van den Dool

‘In de bibliotheeksector bestaan uiteenlopende behoeften’

20 / 11 / 2020

In oktober 2020 werd het Bibliotheekconvenant 2020-2023 van kracht. De daarin geformuleerde maatschappelijke uitdagingen en randvoorwaarden…

 • 04:59
 • 0

Anne van den Dool

‘Juist in deze tijd kunnen wij het verschil maken in iemands welbevinden’ – in gesprek met Marly en Roos

13 / 11 / 2020

Ze bevinden zich in een gekke tussenfase, de directeuren van de Bibliotheek De Lage Beemden (Marly…

 • 05:55
 • 0

Anne van den Dool

‘Er heerst meer dan ooit solidariteit’ – in gesprek met Theo en Conny

08 / 10 / 2020

Conny Reijngoudt en Theo Kemperman, directeuren van respectievelijk de Bibliotheek aan den IJssel en Bibliotheek Rotterdam,…


Informatie

Bekijk alles

Bibliotheken en coronamaatregelen

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers. Coronamaatregelen vanaf 15 december 2020 Tijdens de persconferentie van 14 december 2020 heeft minister-president Rutte aangekondigd dat ook bibliotheken hun deuren moeten sluiten tot en met dinsdag 19 januari 2021, Maar wat mag er wel? Op de site van de Rijksoverheid staat daarover: 'bibliotheken mogen open blijven voor het afhalen en brengen van gereserveerde boeken en voor activiteiten voor kwetsbare groepen zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding'. Afhaalbibliotheek Een afhaalbibliotheek is dus toegestaan. Voor…


Bibliotheekconvenant

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Bekijk hier: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023- convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven'. Persbericht 'Sleutelrol…


Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is tot nu toe schriftelijk verlopen i.v.m maatregelen tegen het coronavirus. Evaluatie Wsob   Op 23 september was de Vaststelling van Schriftelijk Overleg (VSO) over de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), vaste boekenprijs en evaluatie KB nationale bibliotheek. Tweede Kamerleden hebben daar nog meerdere moties ingediend. Je kunt het overleg hier terugkijken Op 29 mei is…


Bibliotheken

Iedereen moet mee kunnen doen in onze maatschappij. Investeren in de toekomst van Nederland is investeren in basisvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en leesbevordering. Zodat iedereen in Nederland kan werken aan zijn toekomstperspectief. De bibliotheek is er voor iedereen en dat moeten we onderhouden en koesteren. Onze branche is dĂ© open en toegankelijke plek, waar iedereen zichzelf kan ontwikkelen en daar vooral ook plezier aan kan beleven. In Nederland bestaat een wijdverspreid en wijdvertakt netwerk van openbare bibliotheekvestigingen in vele verschijningsvormen. De Bibliotheek va de Toekomst Reactie VOB op het advies van de Commissie Gerritsen ‘Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel,…


Meervoudig verantwoorden

Het traject Meervoudig verantwoorden is in 2017 gestart om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen. Meervoudig verantwoorden Het project kende twee fasen. In de eerste fase hebben de bibliotheken in twee werkgroepen gewerkt aan de voorwaarden om aan effectmeting en kostentoedeling te kunnen doen: begrippen definiĂ«ren en het opstellen van een raamwerk dat richting biedt bij de opzet van concrete projecten. In de eerste fase heeft de werkgroep kostentoedeling een Handreiking 'Toedelen van kosten' opgesteld. Met de handreiking kunnen…


Belasting

Veel bibliotheken hebben als organisatievorm de stichting. Stichtingen krijgen met verschillende vormen van belastingen te maken. Stichting De Belastingdienst heeft alles op een rij gezet onder Bijzondere regelingen | Stichtingen en verenigingen. Hier vind je meer informatie over: Wat is een stichting en wat is een vereniging? Vermogen in een stichting U hebt vrijwilligers voor u werken en/of personeel U wordt gesponsord, krijgt subsidie, een gift of erfenis Activiteiten en btw Activiteiten en vennootschapsbelasting Een loterij of een ander kansspel organiseren Goede doelen Administratie Aansprakelijkheid Activiteiten wijzigen en beĂ«indigen Teruggaafregeling energiebelasting instellingen Veel bibliotheken maken…
Nieuws

Bekijk alles
661c50dd-5989-4e96-8b97-289b3756363d_thumb840
02:00

Start campagne ‘De Nationale Voorleesdagen’


Peuters en kleuters worden voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar 2021 'Coco kan het!' (2019, Gottmer) geschreven en geĂŻllustreerd…

Lees meer
Foto
01:45

Rapport ‘Laatste kilometers naar het CLB’


Er zijn de afgelopen maanden flinke stappen gezet op weg naar het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB). Zo is het CLB…

Lees meer
Foto
00:46

CBS: ‘Bibliotheken organiseren meer activiteiten’


De onderbouwing van alle verhalen over de groeiende maatschappelijke rol van de bibliotheken is weer gepubliceerd door het Centraal Bureau…

Lees meer
Foto
02:10

Bibliotheken in het nieuws na maatregelen 4 november en motie Klaver


Diverse media hebben aandacht besteed aan de afgekondigde maatregelen voor bibliotheken in de persconferentie van 3 november en de motie…

Lees meer
Afhaalboeken-tijdens-coronatijd-1024x613
01:25

Bibliotheekvestigingen tijdelijk weer dicht voor bezoekers


Tot minstens 18 november mogen de bibliotheken hun vestigingen niet openstellen voor publiek vanwege de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke…

Lees meer
Senior man reading news on digital tablet. Mature male using portable computer at home, copy space
01:06

Adviesgroep voordracht e-content zoekt 3 nieuwe leden


De Adviesgroep voordracht e-content (AVEC) selecteert welke (typen) content interessant zijn voor landelijke inkoop en doet voorstellen aan de KB…

Lees meerKiosk

Bekijk alles
Omslag

Bibliotheekconvenant 2020 -2023

Factsheet Toegang en bereik in 2016

Sterker door certificering

Gedeeld gebouw als begin

Denken, durven, doorpakken

Essaybundel Bibliotheek 7.7