Blogs

  • 02:42
  • 0

Deem Stam

Innovatie in bibliotheken: nieuws uit de regio

03 / 12 / 2019

Onze vier regiogidsen geven een impuls aan de innovatiebeweging binnen bibliotheken, door lokale innovatie verder te…


Informatie

Bekijk alles

Bibliotheken en het coronavirus (COVID-19)

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers. De VOB en zijn leden volgen de onderstaande maatregelen waardoor alle bibliotheken vanaf 16 maart gesloten zullen zijn. Op donderdag 12 maart kwam het kabinet met nieuwe maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op zondag 15 maart 2020 kwam het kabinet met  aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport. De VOB heeft dinsdag 24 maart contact gehad met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de aangescherpte maatregelen geen evenementen…


Maatregelen coronavirus en bibliotheekorganisaties

Alle bibliotheken zijn gesloten t/m 6 april tot nader order. Dit heeft grote gevolgen voor de medewerkers en bedrijfsvoering van bibliotheekorganisaties. De VOB volgt als branchevereniging de algemene richtlijnen van het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Specifieke branche-informatie Voorkomen besmetting via producten Het RIVM meldt het volgende op 'Vragen over voorkomen besmetting': Kun je besmet raken met het coronavirus via producten of het aanraken van oppervlakten? (bijvoorbeeld deurklink, pinautomaat, leuning, geld, etc.) Het coronavirus verspreidt zich via mensen en…


Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. Bekijk onze gezamenlijke reactie met Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek en SPN, Stichting Samenwerkende POI's Nederland 'Samen werken aan een sterk netwerk' van 12 februari 2020. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde op 17 februari met 'Evaluatie Wsob: bibliotheken gaan met hun tijd mee'. Algemeen Overleg Op 15 april 2020 staat het Algemene Overleg (AO) van de evaluatie…


Huisregels

Een bibliotheek is een prettige, veilige plek waar lezen centraal staat. Om dat te garanderen, hanteren we omgangsvormen. Wil je zelf een huisreglement opstellen? Lees dan zéker verder voor wat handige tips!  Protocol Ongewenst Gedrag In het protocol Ongewenst Gedrag staat hoe we omgaan met ongewenste situaties in de omgang. We hebben dit protocol samen met ArboNed opgesteld. Lees hier over het protocol Ongewenst Gedrag   Meldpunt Zaken als agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie melden we via een centraal meldpunt. Via het telefoonnummer 0800 – 020 42 04 krijg je een vertrouwenspersoon aan…


Datalekken

Zoals alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken, zijn we als bibliotheken wettelijk verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder lees je wat je moet weten en wat je moet doen als je zo'n lek constateert. Wat is een datalek? We spreken van een datalek als er sprake is van een inbreuk op de beveiliging, waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging ervan en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Een kwijtgeraakte USB-stick met…


stOl

stOl staat voor Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen. Het is een overheidsorgaan, dat de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vaststelt. Ook VOB is vertegenwoordigd in het stOl-bestuur. Aan het roer van stOl staat een onafhankelijke voorzitter. De ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemen deze voorzitter. Momenteel is dat Paul Broekhoff, de directeur van Bibliotheek Den Haag. Daarnaast bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van Stichting Leenrecht en de betalingsplichtige bibliotheken. De voorzitter heeft de bevoegdheid om een bindend tariefbesluit te nemen (bijvoorbeeld als de partijen in stOl er onderling niet uitkomen). Het bestuur van…Nieuws

Bekijk alles
Foto
00:34

IBL tijdelijk stopgezet


De Koninklijke Bibliotheek (KB), Samenwerkende POI's Nederland (SPN) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken hebben gezamenlijk besloten het volledige InterBibliothecair…

Lees meer
Infographic
00:34

Alle openbare bibliotheken sluiten ook


Op zondag 15 maart 2020 kwam het kabinet met aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport om verspreiding van het corona-virus tegen…

Lees meer
image_67536_1
00:50

Bibliotheken en maatregelen COVID-19


Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met…

Lees meer
Logo
01:39

Terugkoppeling Netwerkoverleg 5 maart 2020


In het tweede Netwerkoverleg van 2020 werkten vertegenwoordigers van de KB, SPN en VOB op drie vlakken verder aan de…

Lees meer
Foto
01:35

Ketenbusinesscase ‘Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem’


Op 19 februari 2020 heeft de kerngroep ketenbusinesscase (KBC) het eindrapport ‘Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB). Ketenbusinesscases van drie scenario’s van…

Lees meer
60051066zevende-dichtdruk-duo-presenteert-werk-in-bibliotheek-alkmaar-centrum
01:52

‘Bibliotheekstelsel staat onder druk’


Op 11 februari 2020 kwam de Raad voor Cultuur met zijn advies 'Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk'. Dit advies…

Lees meer


Kiosk

Omslag

Gedeeld gebouw als begin

Omslag

Denken, durven, doorpakken

Omslag

Interactie met publiek en politiek in woelige tijden; bibliotheekdirecteuren over kansen en keerzijden

Omslag

Altijd prijs; Werpen tarieven toegangsdrempels op?

Inzicht in toezicht; cultural governance in openbare bibliotheken