Blogs

  • 02:42
  • 0

Deem Stam

Innovatie in bibliotheken: nieuws uit de regio

03 / 12 / 2019

Onze vier regiogidsen geven een impuls aan de innovatiebeweging binnen bibliotheken, door lokale innovatie verder te…


Informatie

Bekijk alles

Meervoudig verantwoorden

Het traject Meervoudig verantwoorden is in 2017 gestart om bibliotheken beter toe te rusten voor onderhandelingen met hun gemeenten. Die onderhandelingen gaan zowel over het dienstenaanbod van de bibliotheek, als de hiervoor benodigde middelen.  Die nieuwe diensten moeten aangeboden of geoffreerd worden. Daarvoor is het nodig iets te kunnen zeggen over de verwachte opbrengsten en kosten van de diensten, zowel bij het verkrijgen van financiering als bij de verantwoording achteraf. Inzicht over opbrengsten bouw je op met effectmeting en inzicht over kosten bouw je op met kostentoedeling. Toedelen van kosten Het eerste spoor gaat over…


Belasting

Veel bibliotheken hebben als organisatievorm de stichting. Stichtingen krijgen met verschillende vormen van belastingen te maken. Stichting De Belastingdienst heeft alles op een rij gezet onder Bijzondere regelingen | Stichtingen en verenigingen. Hier vind je meer informatie over: Wat is een stichting en wat is een vereniging? Vermogen in een stichting U hebt vrijwilligers voor u werken en/of personeel U wordt gesponsord, krijgt subsidie, een gift of erfenis Uw activiteiten en btw Uw activiteiten en vennootschapsbelasting U organiseert een loterij of een ander kansspel Goede doelen Uw administratie Uw aansprakelijkheid U wijzigt of beëindigt uw…


Gedrag

In elke werkomgeving zijn er omgangsvormen waar werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor zijn.  Ongewenst gedrag Helaas kunnen zich situaties voordoen in de omgang die niet als gewenst worden beschouwd. Samen met ArboNed heeft de VOB een voorbeeld protocol Ongewenst gedrag gemaakt. Meldpunt Meld agressie, geweld (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie. Het centraal meldpunt vertrouwenspersoon kun je bereiken op 0800-0 204 204 voor last van ongewenste omgangsvormen. Bereikbaar van 8.30 tot 17.30 op werkdagen. Vertrouwenspersoon In samenwerking met ArboNed biedt de VOB diensten aan om met ongewenste omgangsvormen om te kunnen gaan voor medewerkers en…


Landelijke huisstijl en beeldmerk de Bibliotheken

Maak gebruik van onze landelijke huisstijl en merkbeeld. Zo creeëren we meer eenheid in de openbare bibliotheekbranche.  Het merkbeeld voor openbare bibliotheken is ontwikkeld door de bureau SVT Branding. Dit in opdracht van een samenwerkingsverband van een aantal bibliotheken en de VOB. Gebruik Wilt u het beeldmerk en huisstijl van de Bibliotheek gebruiken? Dan moet uw openbare bibliotheek lid zijn van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Bibliotheken die behoefte hebben aan een nieuw logo kunnen hiervan (gratis) gebruik maken. U bespaart hiermee op veel (ontwerp)kosten en zo ontstaat er meer eenheid binnen onze branche. Merkteam Bibliotheken en bibliotheekorganisaties…


Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een lijst waarmee u als werkgever mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico's binnen uw bibliotheek op een rij zet.  Je bent wettelijk verplicht om altijd een accurate en actuele RI&E hebben. Digitaal De RI&E Openbare Bibliotheken is een digitaal instrument ontwikkeld door de VOB en de vakbonden. Om de RI&E Openbare Bibliotheken te starten, moet u zich eerst registreren met uw emailadres en een wachtwoord. Na registratie kunt u op elk moment inloggen om uw RI&E af te maken, te wijzigen of een nieuwe RI&E te starten. Wat moet ik doen? Er zijn…


Code Diversiteit & Inclusie

De nieuwe Code Diversiteit & Inclusie is er om de culturele en creatieve industrie meer inclusief te maken. Zo maken we ruimte voor nieuwe beelden en verhalen. De Code Diversiteit & Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. Wat is de Code Diversiteit & Inclusie? De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. De code is zelfregulerend opgesteld, met als doel de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving in de sector te representeren. Het is noodzaak dat de sector gelijkwaardig…Nieuws

Bekijk alles
Logo
00:29

De Staat van Cultuur 4


Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid de Boekmanstichting presenteerde op 12 december 'De staat van cultuur 4, cultuurindex Nederland'. Cultuurindex…

Lees meer
Vader dochter voorlezen
02:56

“Leesvaardigheid Nederlandse tieners daalt”


Bijna een kwart van de Nederlandse 15-jarigen leest niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren…

Lees meer
Logo
00:42

Enquête: duurzaamheid in de culturele sector


De Boekmanstichting vraag bibliotheken om mee te doen aan hun vervolgonderzoek naar duurzaamheid in de culturele sector, waarin de nadruk…

Lees meer
Gebouw
02:02

Cultuurbegroting en stemmingen


De motie die Lodewijk Asscher (PvdA) op 18 november indiende over het openstellen van het stimuleringsfonds voor bibliotheken in financiële…

Lees meer
Infographic
00:30

CLB: adviesbureau Berenschot stelt ketenbusinesscase op


Adviesbureau Berenschot is onlangs aangetrokken om de ketenbusinesscase (KBC) voor het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem op te stellen. Kennis en ervaring…

Lees meer
Foto van Binnenhof
00:34

Nieuwe motie Asscher


Tijdens de behandeling van de Cultuurbegroting door het ministerie van OCW op 18 november, diende Lodewijk Asscher (PvdA) een motie…

Lees meer

Agenda


Kiosk

Omslag

Gedeeld gebouw als begin

Omslag

Denken, durven, doorpakken

Leren excelleren; haal het beste uit je medewerkers

Omslag

Interactie met publiek en politiek in woelige tijden; bibliotheekdirecteuren over kansen en keerzijden

Omslag

Altijd prijs; Werpen tarieven toegangsdrempels op?

Inzicht in toezicht; cultural governance in openbare bibliotheken