Blogs

  • 05:41
  • 0

Anne van den Dool

‚ÄėWe willen weer de huiskamer van de stad kunnen zijn‚Äô- in gesprek met Hester en Iris

15 / 10 / 2020

Als medewerkers van bibliotheken in middelgrote steden in de Randstad herkennen Iris de Boer (teamco√∂rdinator frontoffice…

  • 08:40
  • 0

Anne van den Dool

Vraaggesprek met directeur, wethouder en onderzoeker over benchmark en financiering de Bibliotheek Venlo

11 / 06 / 2020

Eind mei 2020 kwam eindelijk het verlossende woord: de gemeentesubsidie voor de Venlose bibliotheek zal de…

  • 02:42
  • 0

Deem Stam

Innovatie in bibliotheken: nieuws uit de regio

03 / 12 / 2019

Onze vier regiogidsen geven een impuls aan de innovatiebeweging binnen bibliotheken, door lokale innovatie verder te…


Informatie

Bekijk alles

Bibliotheken en coronamaatregelen

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers. Coronamaatregelen vanaf 15 december 2020 Tijdens de persconferentie van 14 december 2020 heeft minister-president Rutte aangekondigd dat ook bibliotheken hun deuren moeten sluiten tot en met dinsdag 19 januari 2021, Maar wat mag er wel? Op de site van de Rijksoverheid staat daarover: 'bibliotheken mogen open blijven voor het afhalen en brengen van gereserveerde boeken en voor activiteiten voor kwetsbare groepen zoals georganiseerde en besloten huiswerkbegeleiding'. Afhaalbibliotheek Een afhaalbibliotheek is dus toegestaan. Voor…


Bibliotheekconvenant

Het Bibliotheekconvenant 2020-2023 is begin oktober 2020 ondertekend. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding voor het convenant zijn de aanbevelingen uit de eerst evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Bekijk hier: 'Bibliotheekconvenant 2020-2023- convenant houdende afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan maatschappelijke opgaven'. Persbericht 'Sleutelrol…


Evaluatie Wsob

Op 11 februari 2020 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het evaluatierapport van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en het bijbehorende advies van de Raad voor Cultuur (RvC) aan de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie is tot nu toe schriftelijk verlopen i.v.m maatregelen tegen het coronavirus. Evaluatie Wsob   Op 23 september was de Vaststelling van Schriftelijk Overleg (VSO) over de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), vaste boekenprijs en evaluatie KB nationale bibliotheek. Tweede Kamerleden hebben daar nog meerdere moties ingediend. Je kunt het overleg hier terugkijken Op 29 mei is…


Zelfroosteren

Het maken van een rooster voor medewerkers en vrijwilligers kan een tijdrovende klus zijn. Een toenemend aantal bibliotheken maakt daarom gebruik van zelfroosteren. De roosterprogramma‚Äôs van Het Rooster en van MATT voorzien hierin en worden veel door bibliotheken gebruikt. Bibliotheken die hiervan gebruik gaan maken krijgen nu als VOB-lid gratis een aantal diensten. Online roosteren Beide roosterprogramma‚Äôs bieden daarnaast mogelijkheden voor urenregistratie, koppelingen met de salarisadministratie en het maken van overzichten. Handige opties die hun nut kunnen bewijzen bij de invoering van de jaarurensystematiek die in de nieuwe cao afgesproken is.


Maatregelen coronavirus en bibliotheekorganisaties

De VOB volgt als branchevereniging de algemene richtlijnen van het RIVM. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Specifieke branche-informatie Voorkomen besmetting via producten Het RIVM meldt het volgende op 'Vragen over voorkomen besmetting': Kun je besmet raken met het coronavirus via producten of het aanraken van oppervlakten? (bijvoorbeeld deurklink, pinautomaat, leuning, geld, etc.) Het coronavirus verspreidt zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven. De kans dat je besmet raakt via het aanraken van…


Huisregels

Een bibliotheek is een prettige, veilige plek waar lezen centraal staat. Om dat te garanderen, hanteren we omgangsvormen. Wil je zelf een huisreglement opstellen? Lees dan z√©ker verder voor wat handige tips! Protocol Ongewenst Gedrag In het protocol Ongewenst Gedrag staat hoe we omgaan met ongewenste situaties in de omgang. We hebben dit protocol samen met ArboNed opgesteld. Meldpunt Zaken als agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie melden we via een centraal meldpunt. Via het telefoonnummer 0800 ‚Äď 020 42 04 krijg je een vertrouwenspersoon aan de lijn (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30…Nieuws

Bekijk alles
Foto
01:45

Rapport ‘Laatste kilometers naar het CLB’


Er zijn de afgelopen maanden flinke stappen gezet op weg naar het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB). Zo is het CLB…

Lees meer
Afhaalboeken-tijdens-coronatijd-1024x613
01:25

Bibliotheekvestigingen tijdelijk weer dicht voor bezoekers


Tot minstens 18 november mogen de bibliotheken hun vestigingen niet openstellen voor publiek vanwege de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke…

Lees meer
Foto
01:42

Invulling motie ‘Buurthuizen, Bibliotheken’


In het plenaire Kamerdebat van 4 november over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, hebben √°lle Tweede Kamer partijen ingestemd met…

Lees meer
vng-congres_20190605-21
00:30

VNG over sleutelrol bibliotheken bij grote maatschappelijke opgaven


OOk VNG vindt een goede, bereikbare bibliotheekvoorziening erg belangrijk. Want bibliotheken voegen waarde toe op verschillende terreinen, zoals digitale inclusie…

Lees meer
Logo
00:33

HR21 het nieuwe fuwa-systeem


Afgelopen weken is er door de leden van de VOB gestemd over het principebesluit van de gezamenlijke cao-partijen Openbare Bibliotheken…

Lees meer
Foto bijeenkomst
01:53

Terugblik alv 8 juli 2020


Op 8 juli is onze algemene ledenvergadering gehouden met als primeur de mogelijkheid voor leden de alv ook online bij…

Lees meer


Kiosk

Omslag

Bibliotheekconvenant 2020 -2023

Gedeeld gebouw als begin

Denken, durven, doorpakken

Interactie met publiek en politiek in woelige tijden; bibliotheekdirecteuren over kansen en keerzijden

Altijd prijs; Werpen tarieven toegangsdrempels op?

Inzicht in toezicht; cultural governance in openbare bibliotheken