In Nederland is het auteursrecht in de Auteurswet geregeld.


Informatie

Leenrecht

Auteurs van werken die bibliotheken uitlenen, hebben vaak recht op een vergoeding. Die vergoeding noemen we leenrecht. Maar wat is dat ook alweer? Het leenrecht is: ‘het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken’. Het leenrecht is in hoofdzaak van toepassing op openbare bibliotheken. Maar ook andere (publiek toegankelijke) bibliotheken die uitlenen zonder winstoogmerk zijn leenrechtplichtig. Billijke vergoeding Openbare bibliotheken hoeven van tevoren geen toestemming te vragen aan rechthebbenden, om auteursrechtelijk beschermde werken uit te lenen. Daar tegenover staat wel dat zij een billijke vergoeding moeten ontvangen.…


Digitaal lezen

De vraag naar e-books neemt toe. Bibliotheken willen hun vier miljoen leden daarom de keuze kunnen bieden tussen zowel het papieren boek als het e-book. Bibliotheekleden kunnen op verschillende manieren aan sommige e-books komen. 'Tweede Kamer stemt voor investering digitale bibliotheek' - nov 2021 Op dinsdag 30 november 2021 heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die oproepen tot het behouden en versterken van fysieke en digitale bibliotheekvoorzieningen. De moties zijn ingediend tijdens een debat over de cultuurbegroting van het ministerie van OCW. 'Bibliotheken stellen 100 e-books beschikbaar via ThuisBieb' - apr 2020 De gebouwen zijn gesloten, maar de Nederlandse bibliotheken…


Auteursrecht

De wet Auteursrecht komt uit begin 19de eeuw.  De Europese Commissie is bezig met de modernisering van het auteursrecht binnen de EU. Waarover gaat de nieuwe auteursrechtenrichtlijn? - apr 2019 Om meer inzicht te geven in wat de vernieuwde en aan het digitale tijdperk aangepaste auteursrechtenrichtlijn inhoudt, heeft de Europese Commissie een informatieblad gepubliceerd. Europees Parlement stemt voor nieuw copyright - mrt 2019 Op 26 maart stemde het Europese Parlement voor het nieuwe copyright voor de digitale Europese markt. 145 organisaties sturen open brief EU copyright reform - apr 2018 Op 26 april hebben meer…


Auteursrechten muziek

Auteursrechten muziek Muziek kan een positieve bijdrage leveren, voor medewerkers en bezoekers van jouw bibliotheekvestigingen. De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft collectieve regelingen met Buma/Stemra en Sena. Wanneer interessant? Muziek kan van belang zijn voor het succes van een organisatie. Uit onderzoek blijkt dat werknemers de werkomgeving als minder formeel ervaren, meer ontspannen zijn en met meer plezier naar het werk gaan als er muziek wordt gedraaid op de werkvloer. Ook zorgt muziek op de werkvloer ervoor dat medewerkers zich beter kunnen concentreren op het werk. Muziek draagt dus bij aan de productiviteit en het…


Leenvergoedingen

De hoogte van de leenvergoedingen stelt de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) vast.  De tarieven voor leenvergoedingen worden elk jaar opnieuw vastgesteld binnen de StOL. Categoriën Voor de jaarlijkse opgave van de uitleencijfers onderscheidt Stichting Leenrecht (SL) drie categorieën: primaire uitleningen, hiermee bedoelt SL een eerste uitlening; betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een verlenging die als nieuwe uitlening wordt geregistreerd; en niet-betaalde verlengingen, hiermee bedoelt SL een echte verlenging. Verlengingen Telt jullie bibliotheekorganisatie verlengingen als een nieuwe uitlening? Dan ben je ook over deze uitlening een leenvergoeding verschuldigd. Telt jullie bibliotheekorganisatie een verlenging als een echte verlenging? Dan…


StOL

Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) is door de overheid aangewezen om de hoogte van tarieven voor leenvergoedingen vast te stellen.  Bestuur In het bestuur van de StOL zijn rechthebbenden via Stichting Leenrecht en de betalingsplichtige bibliotheken via de VOB op evenwichtige wijze vertegenwoordigd. De StOL heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door de ministers van Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als partijen in de StOL er niet uit komen, heeft de voorzitter de bevoegdheid om zelf een tariefbesluit te nemen dat bindend is voor alle partijen. VOB delegatie Erna Winters (Bibliotheek Kennemerwaard)…Nieuws

Bibliotheken-open-voor-afhalen-en-inleveren-van-boeken_fotograaf-Marcel-Krijgsman-1024x683-1
00:19

Leenvergoedingen 2022 vastgesteld


In de vergadering van 26 april 2022 heeft de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) overeenstemming bereikt over de tarieven voor de…

Lees meer
Foto bijeenkomst
01:53

Terugblik alv 8 juli 2020


Op 8 juli is onze algemene ledenvergadering gehouden met als primeur de mogelijkheid voor leden de alv ook online bij…

Lees meer
VOB-Over_ons
00:24

Perry Moree benoemd als bestuurslid StOL


Het bestuur van de VOB heeft Perry Moree benoemd als lid van het bestuur van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL).…

Lees meer
Infographic
00:34

Tarieven leenvergoedingen vastgesteld


In de vergadering van september heeft de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) geen overeenstemming bereikt over een tarief voor de leenvergoedingen…

Lees meer
Infographic
00:35

Extra StOL vergadering: opnieuw geen tarief


Op 11 september was een extra bestuursvergadering van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) over de tarieven leenvergoedingen. Opnieuw kwamen de…

Lees meer
Infographic
00:15

"Leenrecht onder de loep"


Deze week is het onderzoek "Leenrecht onder de loep" verschenen.  Het rapport wordt besproken in de september-vergadering van Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen…

Lees meer