Informatie

Bekijk alles

Aanpassingen cao

De cao Openbare Bibliotheken heeft een looptijd van 15 juli 2015 - 31 juli 2019. De cao is stilzwijgend verlengd tot 30 juni 2020.  Salaristabel 2019 Bekijk hier de salaristabel per 1 juli 2019. Aanpassingen cao 2019 De cao-gebonden werkgevers hebben ingestemd met het principeakkoord 2019. Ook de achterbannen van de vakbonden hebben ingestemd met het principeakkoord. Per 1 januari 2019 gaan de volgende wijzigingen in: Structurele salarisverbetering van 1,5% Verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,25% van 3% naar 3,25% De complete cao-tekst per 1 januari 2019 is te vinden op Cao openbare bibliotheken. Aanpassingen…


Onderhandelresultaten cao

De cao-partijen van de Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie zijn samen bezig om te komen tot vernieuwde, moderne cao.  Beide werkgeversorganisaties hebben ingestemd met het onderhandelresultaat gezamenlijke nieuwe cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie, evenals de leden van de vakbonden Kunsteducatie. Onderhandelresultaat 2019 Helaas is er nog geen akkoord doordat de achterban van de vakbonden Openbare Bibliotheken verdeeld zijn. Zolang FNV en/of CNV niet instemmen met het onderhandelresultaat, zal de nieuwe cao niet tot stand komen en gaat onder andere de loonsverhoging in januari 2020 niet door. Principeakkoorden Onderhandelresultaten worden altijd gepresenteerd in een principeakkoord. Na ondertekening…


Cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken staan allerlei arbeidsvoorwaarden die gelden voor de branche Openbare Bibliotheken.  De looptijd van de cao is van 15 juni 2015 tot en met 30 juni 2019. De cao is stilzwijgend verlengd tot maximaal 30 juni 2020. De werkgever is verplicht de cao digitaal aan te bieden aan werknemers conform artikel 57, cao OB 2015-2019. Cao openbare bibliotheken De meest recente versie per 1-7-2019 Salaristabel 2019 Tussentijdse wijzigingen Inmiddels is de cao meerdere malen tussentijds gewijzigd (in 2016, 2017, 2018 en 2019). Omdat het slechts om een aantal wijzigingen gaat, is er geen nieuw…


Vrijwilligers

Vanouds maakt de openbare bibliotheek veel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De bibliotheek is immers de meest publieke voorziening die we kennen.  Onze vrijwilligers zijn cultureel en sociaal kapitaal. De Bibliotheek verandert Bibliotheken zitten middenin een ontwikkeling waarbij ze een steeds grotere rol gaan spelen in het sociale domein en als gemeenschapsvoorziening. Daarbij maken Bibliotheken gebruik van betaald personeel én vrijwilligers. Ook in de culturele sector en de zorg is dit een trend. VOG gratis voor vrijwilligers bibliotheek - apr 2018 Vanaf 19 april komen bibliotheken die voldoen aan de voorwaarden, in aanmerking voor een gratis VOG (Verklaring Omtrent het…


Werkkosten

De Werkkostenregeling (WKR) geldt sinds 1 januari 2015 en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.  Ook alle openbare bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en landelijke instellingen zijn verplicht de WKR-regeling toe te passen. Dat heeft veel gevolgen. Handreiking 'Werkkosten in de Bibliotheek' - dec 2014 Hoe moet u bijvoorbeeld omgaan met het gratis bibliotheekabonnement voor uw medewerkers, de dienstreizen en de kerstlunch? Om deze materie, mogelijkheden en beperkingen, inzichtelijk te maken heeft de VOB de handreiking 'Werkkostenregeling in de Bibliotheek' gemaakt. De VOB biedt u de handreiking 'Werkkostenregeling in de Bibliotheek' aan die vooral gericht is op de afdelingen financiën en HRM…


Arbodienstverlening

Arboned verzorgt jouw arbodienstverlening in de bibliotheekbranche.  Jouw voordeel In samenwerking met ArboNed biedt de VOB diensten aan om met ongewenste omgangsvormen om te kunnen gaan. Voor zowel medewerkers als vrijwilligers. Alle leden van de VOB kunnen hier gebruik van maken ongeacht of zij voor verzuimbegeleiding een contract met ArboNed hebben. De toegang tot opvang is kosteloos, net als het inschrijven van je organisatie. Pas als Arboned een melding ontvangt, worden er kosten in rekening gebracht. Voor een gemaximeerd aantal uren en tegen een gereduceerd tarief. Wanneer interessant? Volgens de Arbocatalogus Openbare Bibliotheken ben je…Nieuws

Bekijk alles
Foto bijeenkomst
02:45

Uit onze alv


In de middag van donderdag 12 december kwamen onze leden bijeen in Villa Jongerius in Utrecht voor onze algemene ledenvergadering. Nieuwe…

Lees meer
Foto
00:45

Wet minimumloon en cao OB


Onze cao Openbare Bibliotheken (OB) loopt door tot uiterlijk 1 juli 2020. De nieuwe gezamenlijke cao met Kunsteducatie is helaas nog…

Lees meer
Infographic Diapositief Oranje
00:42

Slapende dienstverbanden


Recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht hebben tot gevolg dat werkgevers mogelijk belangrijke beslissingen moeten nemen over ‘slapende dienstverbanden’. Omdat het zinvol…

Lees meer
Bijeenkomst
00:55

Status onderhandelresultaat cao OB en KE


Zoals al eerder bericht hebben de leden van Cultuurconnectie en de Vereniging van Openbare Bibliotheken beide op 19 oktober ingestemd…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:09

Voordracht herbenoeming POB bestuur


Het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft Els Janssen voorgedragen voor herbenoeming in het bestuur van Stichting Pensioenfonds…

Lees meer
Infographic de bibliotheek
00:38

Huidige cao loopt door


De huidige cao Openbare Bibliotheken (OB) wordt nu verlengd, ten hoogste voor een jaar, met inbegrip van twee aanpassingen per 1 juli…

Lees meer


Kiosk

Omslag

Cao-boekje 2015-2019

Omslag

Arbocatalogus

Omslag

Voorbeeld protocol ongewenst gedrag

Omslag

Lijst bij Arbocatalogus