De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de VOB zijn op 16 juni 2016 gewijzigd.

Leden

Wij onderscheiden vier type leden:

  1. bibliotheekorganisaties
  2. provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s)
  3. buitengewone leden
  4. en overige leden.

Contributiestelsel

Het contributiebedrag is gebaseerd op drie grondslagen: vaste voet, staffelbedrag naar inwoneraantal en een bedrag per fte.

Elk van onze leden betalen:

  • een vaste voet;
  • een bedrag per inwoner van het werkgebied.
    De inwonertallen zijn gestaffeld: als een lid een hogere staffel bereikt, betaalt je voor de inwoners in deze staffel een lager bedrag per inwoner.

Leden die tevens werkgever zijn:

  • betalen een vast bedrag per fte.