Omslag

Bibliotheekconvenant 2020 -2023

Omslag

Onderzoek certificering en organisatiekwaliteit van de bibliotheekbranche 2014-2018

Factsheet ‘Libraries and skills in the Netherlands’

Leenrecht onder de loep

Cao Openbare Bibliotheken – verlengd

Onze vereniging, Huis van de Bibliotheken, in 2018

Praktijkgids Lobby en relatiebeheer voor bibliotheken: een goed verhaal en een goede relatie

Factsheet Toegang en bereik in 2016

Factsheet Meedoen in 2016

Factsheet Personeel en vrijwilligers in 2016

Factsheet Vaardigheden in 2016

Nieuwe samenwerkingen en meer in 2017

Onze vereniging in 2016

Poster Alles begint met taal

Praatplaat

Sterker door certificering

Jaarverslag 2015

Positioneringsstatement de Bibliotheek

Gedeeld gebouw als begin

Denken, durven, doorpakken