Als auteursrechtelijk beschermde werken (bijvoorbeeld boeken, muziek, films of kunst) ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals schrijvers, vertalers, illustratoren, musici, regisseurs en uitgevers, een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.

De Stichting Leenrecht is door de minister aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen. Stichting Leenrecht vertegenwoordigt de belangen van alle rechthebbenden en is tevens belast met de verdeling van de geïncasseerde gelden.

De stichting staat onder wettelijk toezicht van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA).