Stichting BibliotheekWerk (SBW) is het Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds) voor de openbare bibliotheken. SBW voert projecten en onderzoek uit met als doel om bibliotheken en werknemers te ondersteunen bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt.
Het bestuur van SBW bestaat uit afvaardigingen van CNV Connectief, FNV en VOB.