Lees verder
Op 27 mei heeft bij de Haagse rechtbank een zitting plaatsgevonden over de proefprocedure die de VOB in 2013 heeft aangespannen tegen Stichting Leenrecht. De vraag is of e-lending wel of niet onder het leenrecht valt.

Het (tussen)vonnis is door de rechtbank bepaald op 9 juli 2014. De termijn kan eventueel met zes weken worden verlengd.

Proefprocedure e-books

De VOB heeft deze proefprocedure aangespannen, omdat zij meent dat op grond van recente jurisprudentie van het Hof van Justitie EU (HvJEU) ruimte bestaat dat het uitlenen van e-boeken onder het Europees geharmoniseerde uitleenrecht kan vallen.

Omdat Stichting Leenrecht in deze proefprocedure geen inhoudelijk standpunt inneemt en zich refereert aan het oordeel van de rechtbank, zijn NUV, Lira en Pictoright als belanghebbende partijen namens uitgevers en auteurs tussengekomen.

Zitting 27 mei 2014

Tijdens de zitting ging het vooral over nut en noodzaak van het verzoek van de VOB aan de rechtbank om over deze kwestie direct vragen van uitleg te stellen aan het HvJEU, omdat alleen dit college de gewenste duidelijkheid kan geven. Uit de reacties op de standpunten van de partijen bleek dat Haagse rechters zich bewust zijn van het principiële karakter van de zaak en dat een snelle duidelijkheid in deze kwestie gewenst is. De zitting. Een flinke delegatie uit het bibliotheekveld heeft deze zitting bijgewoond.