Lees verder

Ook zieke werknemers hebben – net als gezonde werknemers – het recht om op vakantie te gaan.

De werknemer moet dan wel met de bedrijfsarts overleggen of de vakantie geen medische problemen kan opleveren. Daarnaast moet de werknemer de vakantie met de werkgever overleggen.

Opnemen vakantiedagen

Uit een uitspraak van de kantonrechter in Rotterdam blijkt dat u over de vakantiedagen van een zieke werknemer het volledige salaris moet betalen. Normaal gesproken ontvangt een werknemer tijdens de eerste twee ziektejaren op basis van artikel 39 van de CAO na het eerste halfjaar geen 100% doorbetaling meer van zijn loon, maar tijdens vakantie heeft hij dus recht op 100% van zijn salaris.

Uitbetaling vakantiedagen recht op volledig salaris

Als u het dienstverband van de werknemer na twee jaar ziekte beëindigt, heeft de werknemer recht op uitbetaling van de vakantiedagen die hij niet heeft opgenomen. Ook over deze dagen moet u het volledige salaris betalen. Sinds 1 januari 2012 bouwen zieke werknemers evenveel wettelijke vakantiedagen op als gezonde werknemers. Bovenwettelijke vakantiedagen bouwen ze op over de laatste 6 maanden (artikel 27, lid 3b CAO. Voorheen bouwden zij ook alleen wettelijke vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekte. Tijdens de vakantie vervallen tijdelijk de re-integratieverplichtingen van de werknemer.

Kijk voor de uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam op 7 maart 2014, ECLI (verkort): 3470.