Ga door naar hoofdcontent
NieuwsWsob-gegevenslevering: stand van de openbare bibliotheek 2022

Wsob-gegevenslevering: stand van de openbare bibliotheek 2022

Donderdag 27 juli 2023

De KB heeft in samenwerking met de VOB, SPN en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers gepubliceerd over de bibliotheken in 2022.

Bibliotheken hebben in 2022 een recordaantal activiteiten georganiseerd, waar ook meer mensen dan ooit aan deelnamen. Waar er in pre-coronajaar 2019, 220 duizend activiteiten door bibliotheken werden georganiseerd, waren dat er in 2022 circa 247 duizend. In 2019 namen bijna 2,2 miljoen Nederlanders deel aan bibliotheekactiviteiten, in 2022 waren dat er circa 3,4 miljoen. Deze cijfers laten zien dat de bibliotheek haar positie als centrale ontmoetingsplaats steeds meer versterkt.

Ook het aantal kinderen en jongeren dat via de ‘Bibliotheek op school’ of een soortgelijke samenwerking een boek leende uit de bibliotheekcollectie vertoont in 2022 een forse stijging. Waar het aantal uitleningen via scholen in de coronaperiode 2020-2021 was teruggelopen tot circa 4 miljoen, groeide dit in 2022 tot circa 6,5 miljoen.

Voor het eerst geven de statistieken ook volledig inzicht in de bibliotheekcijfers van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De zes bibliotheken op de BES- en CAS-eilanden telden in 2022 samen zo’n 32,6 duizend leden. Alle kerncijfers over het openbarebibliotheekstelsel zijn terug te vinden in het dossier Bibliotheekstatistiek 2022. In aanvulling op het dossier en het dashboard, ontvangen alle bibliotheekorganisaties een individuele infographic van de KB waarin de resultaten op lokaal niveau worden gepresenteerd.