Lees verder
De Werkkostenregeling (WKR) is per 2015 verplicht en de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2% in ruil voor enkele specifieke wijzigingen.

Staatssecretaris Wiebes van het ministerie van Financiën heeft op 3 juli 2014 in een brief aan de Tweede Kamer diverse wijzigingen in de WKR bekendgemaakt.

Wijzigingen

De gewijzigde WKR is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor alle werkgevers. Het bestaande overgangsrecht, waarbij nog gebruik kon worden gemaakt van de oude regelgeving, stopt op 31 december 2014.

De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

  • De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale fiscale loonsom. 
  • Het noodzakelijkheidscriterium wordt ingevoerd. Het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, telefoons en tablets vervalt. Voor de zakelijke tablet geldt bovendien niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’. Als een werknemer een tablet nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met privévoordeel van de werknemer.
  • Er wordt een nieuwe gerichte vrijstelling ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. 
  • Aangifte nog maar één keer per jaar. Een werkgever hoeft nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Dit moest eerst per aangiftetijdvak (per maand).

Meer informatie over regelingen en een stappenplan vindt u op het dossier Bedrijfsvoering/Werkkostenregeling. (rechtsboven inloggen)