Lees verder
Sociale partners in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben op 3 november 2014 een gezamenlijke toelichting vastgesteld op bijlage L van de cao Openbare Bibliotheken.

Deze toelichting geldt voor artikel 4 van bijlage L ‘Regeling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden’ in verband met de inwerkingtreding van de Werkkostenregeling (WKR) op 1 januari 2015.

Toelichting

De toelichting op artikel 4 van bijlage L luidt als volgt:

"De werkgever stelt beleid vast voor de invulling van de Werkkostenregeling. Op basis van dit beleid kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik door werknemers van het meerkeuzesysteem om zo te komen tot een evenwichtige verdeling over het personeel van de fiscaal vrije ruimte.

De werkgever beoordeelt aan de hand van het beleid en gestelde voorwaarden verzoeken in het kader van het meerkeuzesysteem. Een afwijzing van een verzoek wordt beargumenteerd aan de hand van het vastgestelde beleid en/of voorwaarden."