Lees verder
Op 1 januari 2015 is de Wet invoering nieuw financieel toetsingskader (nFTK) ingevoerd. Het nFTK heeft grote gevolgen voor pensioenfondsen, dus ook voor het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.

Pensioenfondsen moeten hun beleid herinrichten op basis van de nieuwe regels uit het nFTK. Het gaat hier om wijzigingen die invloed hebben op de pensioenpremie en het opbouwpercentage, het beleggingsbeleid en het indexatie-en kortingenbeleid.

Pensioencontract

Op 1 juli 2015 moest er een nieuw pensioencontract zijn opgesteld. Sociale partners in het COAOB en POB zijn met elkaar overeengekomen om geen drastische wijzigingen door te voeren voor 1 juli. Dit betekent dat is afgesproken dat gedurende 2015 het eerdere standpunt gehandhaafd blijft: de pensioenpremie is maximaal 20% bij een opbouwpercentage van 1,875%.

In het najaar vinden de gesprekken plaats tussen sociale partners en het pensioenfonds over het doorvoeren van andere wijzigingen die nodig zijn op grond van het nFTK. De partijen willen het traject zorgvuldig doorlopen. Hier hoort dan ook een goed communicatietraject en planning bij. Sociale partners en het POB hebben afgesproken in het communicatietraject gezamenlijk op te trekken.