Lees verder
In de bibliotheekmedia wordt op dit moment veel aandacht gegeven aan de wijzigingen in de pensioenen Openbare Bibliotheken.

De VOB is er van op de hoogte dat er behoefte is aan meer informatie over de afschaffing van de VPL-regeling (verzamelnaam vervroegd-pensioenregelingen: Vut, Prepensioen en Levensloop) en de verhoging van de pensioenleeftijd vanuit het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB).

Gewijzigde regelgeving

De implementatie van het besluit is in volle gang. Gewijzigde regelgeving is oorzaak van een enorme herzieningsoperatie van de pensioenadministratie, waar het POB al geruime tijd mee bezig is en die nog niet is afgerond. Ons is verzekerd dat het POB er alles aan doet zo snel mogelijk de branche en betrokkenen van meer informatie te voorzien.