Lees verder
Per 1 juli 2018 worden, zoals elk half jaar, de bedragen in de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag aangepast.

Cao Openbare Bibliotheken

Het minimumloon voor een fulltime medewerker wordt per 1 juli 2018 vastgesteld op € 1594,20. Omdat de laagste trede van schaal 1 in de salaristabel van de cao Openbare Bibliotheken lager is dan dit wettelijk minimum is aanpassing van de cao noodzakelijk. De cao rondt de bedragen af op hele euro’s, zodat de laagste trede van schaal 1 per genoemde datum wordt gewijzigd in € 1595,-.

Deze wijziging wordt ter instemming voorgelegd aan onze leden in de alv van 14 juni aanstaande.