Lees verder
  • Artikel 8, lid 1: een OR hoeft geen kopie meer van het OR-reglement of -jaarverslag naar de bedrijfscommissie te sturen.
  • Artikel 22 krijgt een nieuw lid: Hierin wordt expliciet vastgelegd dat de kosten van scholing en vorming van de OR voor rekening komen van de ondernemer.
  • Artikel 36, leden 3 en 4 komen te vervallen: De verplichte bemiddeling van de bedrijfscommissie in geval van een conflict met de ondernemer komt te vervallen.

Voor de volledige teksten: