Lees verder

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden per 1 juli 2013 aangepast.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) past het wettelijk brutominimumloon (WML) aan.

Minimumloon

Voor werknemers van 23 jaar en ouder (bij een volledig dienstverband) wordt het WML per 1 juli 2013: 

  •  € 1.477,80 per maand
  • € 341,05 per week
  • € 68,21 per dag