Lees verder

In juni 2016 is het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de Tweede Kamer behandeld. 

Veel van onze leden zijn stichtingen, ook een vorm van een rechtspersoon. Als de wet wordt aangenomen, kan het nodig zijn dat uw stichting onder andere statuten en reglementen door moet gaan lichten. Wij houden u op de hoogte.

Burgerlijk wetboek

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen heet voluit: "Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepaling omtrent het  bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen."

Wetsvoorstel

De Commissie Behoorlijk Bestuur constateerde in 2013 dat de bestaande regelingen voor behoorlijk bestuur en toezicht niet hetzelfde zijn voor alle rechtspersonen. Er bestaan verschillen tussen nv’s, bv’s, coöperaties en waarborgmaatschappijen aan de ene kant en stichtingen en verenigingen aan de andere kant.

Ook gelden er verschillende regelingen voor commerciële en niet-commerciële verenigingen en stichtingen. Deze verschillen leiden tot onduidelijkheid. Daarom wordt er voor alle rechtspersonen een uniforme regeling geïntroduceerd.

Stichtingen en verenigingen

Tot op heden kennen de stichting en vereniging geen specifieke regeling voor het instellen van een toezichthoudend orgaan.

Met het wetsvoorstel wordt een expliciete juridische grondslag voor het instellen van een toezichthoudend orgaan gecreëerd. Hiermee kunnen ook de taken van de toezichthouders beter worden geregeld. Daarnaast komen er uniforme regels voor de tegenstrijdige belangenregeling en de bestuurlijke aansprakelijkheid. En de ontslaggronden van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen worden uitgebreid.