Lees verder
Op 18 februari 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. Door middel van een aantal amendementen is het wetsontwerp op een aantal punten gewijzigd.

De VOB heeft de belangrijkste gevolgen op een rij gezet. Het wetsvoorstel Werk en Zekerheid heeft gevolgen voor flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW-uitkering.

  • Uitstel wijziging ketenbepaling

De invoering van de aanpassing van de ketenbepaling wordt met een jaar uitgesteld. Van 1 juli 2014 naar 1 juli 2015. De wijzing houdt in dat werknemers niet na drie jaar, zoals in de huidige regeling, maar al na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast dienstverband.

  • Lagere transitievergoeding bij kleine werkgevers

Werkgevers met minder dan 25 werknemers, die personeel noodgedwongen moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, mogen tot 2020 een lagere transitievergoeding betalen.  Bij de berekening van de omvang van de transitievergoeding mag hierbij worden uitgegaan van de duur van het dienstverband gerekend vanaf 1 mei 2013.

  • Scholing

In de wet wordt een verplichting voor de werkgever opgenomen om de werknemer te scholen.

Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer. Bekijk de gevolgen in het dossier Aankomende wetgeving.

Voor vragen kunt u terecht bij onze helpdesk werkgeverszaken.