Ga door naar hoofdcontent
NieuwsWet toekomst pensioenen (Wtp) en nieuwe pensioenregeling

Wet toekomst pensioenen (Wtp) en nieuwe pensioenregeling

Maandag 17 oktober 2022

Minister Schouten vindt het niet langer realistisch dat de Wet toekomst pensioenen op 1 januari 2023 in werking treedt. De beoogde inwerkingtreding is nu 1 juli 2023.

Dit uitstel hangt samen met vertraging van de behandeling in de Tweede Kamer. De voorbereiding is vanaf 10 oktober voortgezet. De Tweede Kamer stelt zorgvuldigheid boven snelheid. Naar verwachting is de plenaire behandeling en stemming in de Tweede Kamer niet vóór november 2022 afgerond. Het wordt daarmee te laat om de behandeling in de Eerste kamer nog dit jaar af te ronden en de wet per 1 januari 2023 in te laten gaan.

De minister geeft aan dat werkgevers die een nieuwe pensioenregeling willen afsluiten per 1 januari 2023 zich nog moet baseren op de huidige wetgeving.

Er is nog geen duidelijkheid over verlenging van de transitieperiode. Volgens het huidige voorstel eindigt deze op 1 januari 2027. Over het opschuiven van deze datum heeft de minister nog geen uitspraak gedaan. De pensioenuitvoerders willen voor implementatie van de nieuwe regelingen meer tijd krijgen. De tijdelijke indexatiemaatregel voor pensioenfondsen (‘Indexatie AMVB’) wordt in 2023 niet verlengd. Wel kunnen in 2023 indexaties worden toegekend als het besluit daarvoor in 2022 is genomen. Na invoering van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 kunnen pensioenfondsen vanaf deze datum gebruik maken van het ‘transitie FTK’ en onder die voorwaarden indexaties toekennen.