Lees verder
Onze cao Openbare Bibliotheken (OB) loopt door tot uiterlijk 1 juli 2020.

De nieuwe gezamenlijke cao met Kunsteducatie is helaas nog niet rond. Het onderhandelresultaat met een gebode loonsverhoging van 3% per 01-01-2020 gaat daarom nog niet in op 1 januari. Vooralsnog wijzigt de salaristabel niet door nieuwe loonafspraken per 1 januari 2020.

Minimumloon

Wel is er een wijziging  in de salaristabel per 1 januari 2020 door een verhoging van het wettelijk minimumloon naar € 1.653,60. Dit heeft tot gevolg dat de eerste trede van schaal 1 per die datum vervangen moet worden door dit bedrag. In de salarisregeling worden de bedragen naar boven afgerond op hele euro’s, dus in dit geval naar € 1.654.

Jeugschalen

Zoals in juli is gemeld, zijn ook de eerste 5 treden van de jeugdschaal voor 21-jarigen in de salaristabel door het wettelijk minimumloon vervangen. Deze treden veranderen dus ook per 01-01-2020 naar genoemd bedrag van € 1.654.