Lees verder
Op 5 februari heeft de Tweede Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen.

Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. Momenteel is nog niet bekend wanneer de behandeling plaats gaat vinden.

Wat moet je weten?

De belangrijkste wijzigingen uit de Wab zijn:

  • Transitievergoeding wordt verlaagd, maar werknemers krijgen hier recht op vanaf de eerste dag van het dienstverband.
  • Bij ontslag wordt de cumulatiegrond toegevoegd, maar wel tegen een (maximaal 50%) hogere transitievergoeding.
  • Een payroller krijgt recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen werknemers van de inlener.
  • Regelgeving voor oproepkrachten wordt aangescherpt.
  • Flexcontracten worden 5% duurder dan vaste contracten door premiedifferentiatie in de WW.

Aangenomen amendementen

De Tweede Kamer diende eind januari een aantal amendementen op het wetsvoorstel in, waarvan de volgende zijn overgenomen:

  • Verlenging van de proeftijd tot maximaal 5 maanden bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd wordt geschrapt.
  • Contracten voor jongeren onder de 21 jaar die ten hoogste twaalf uur per week werken, vallen niet onder de hoge premie in het kader van de premiedifferentiatie in de WW. Door een maximum te stellen aan het aantal uren per week wordt gewaarborgd dat er inderdaad sprake is van bijbanen.
  • Van de verscherpte regelgeving voor oproepcontracten (oproeptermijn, afzegtermijn en/of het aanbod na 12 maanden) kan bij cao worden afgeweken voor functies die door klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht.

Kijk voor meer informatie op onze pagina Werkgeverszaken | Nieuwe wetgeving.