Lees verder
Per 31 december 2015 eindigt de bestuurstermijn van zittend voorzitter Kars Veling.

In samenwerking met het wervingsbureau PublicSpirit is de zoektocht naar een opvolger inmiddels al enige tijd onderweg.

Uitgangspunten

Bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter geldt een aantal uitgangspunten. Er wordt ingezet op:

  • aanstelling van een voorzitter van buiten de branche;
  • het wervingstraject moet transparant, objectief en zorgvuldig worden ingericht en ingevuld;
  • en draagvlak en voldoende betrokkenheid van de vereniging bij de procedure is essentieel.

‘Wat geeft u mee aan de nieuwe voorzitter?

In het kader van dit laatste uitgangspunt gaan we de komende maanden een zestal interviews met VOB-leden en externe stakeholders plaatsen op de verenigingswebsite. In de interviews staat de vraag ‘Wat geeft u mee aan de nieuwe voorzitter?’ centraal.

Bovendien houden we in november op basis van dezelfde vraag een enquête onder alle leden. De gebundelde interviews overhandigen we samen met de resultaten van de enquête aan de nieuwe voorzitter tijdens de alv van 10 december 2015. 

Bekijk de planning van het wervingstraject op ‘de Vereniging | Werving nieuwe voorzitter’.