Lees verder
De eerste bestuurstermijn van voorzitter Kars Veling loopt per 31 december 2015 af. De heer Veling heeft te kennen gegeven niet voor een tweede termijn in aanmerking te willen komen. Het bestuur is inmiddels de werving van een nieuwe voorzitter gestart.

Het bestuur heeft Public Spirit opdracht gegeven het traject te begeleiden. Op dit moment worden met stakeholders en geselecteerde leden gesprekken gevoerd over het profiel.
Conform de statuten benoemt de algemene ledenvergadering de voorzitter in functie. Een benoemingsvoorstel ligt in de ledenvergadering van 11 december 2015 ter besluitvorming voor.