Lees verder

Omdat het huidige kader per 31 december 2022 afloopt, gaat een werkgroep aan de slag met de doorontwikkeling van het certificeringskader Kwaliteit in Beeld. Namens de VOB zullen Jeanine Deckers, directeur-bestuurder van Bibliotheek Bibliorura, en Ilse Verburgh, directeur bestuurder Bibliotheek Kerkrade, in de werkgroep zitting nemen.

De werkgroep werd ingesteld door opdrachtgevers van CBCT, onder wie de VOB. Ze zal zich mede buigen over de uitkomsten van het project ‘Pilot Kwaliteitstoetsing van IDO’s als onderdeel van bibliotheekcertificering’ die het CBTC gezamenlijk met de KB en Manifestgroep bij acht openbare bibliotheken heeft uitgevoerd. Het advies vanuit deze pilot is om de IDO’s op termijn “proportioneel en herleidbaar” mee te nemen in de certificering.