Lees verder
De werkgroep COAOB-POB bestaat uit vertegenwoordigers van de VOB, vakbonden en het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB).

Deze werkgroep gaat een brug slaan tussen de rapporten van beide partijen over de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds.

Toekomst

Het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) en het POB hebben op basis van de overeenkomst tot opdrachtaanvaarding, afzonderlijk onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. Westerbrink schreef het rapport van het POB, waarin er vooral aandacht was voor de huidige situatie van het pensioenfonds. Het fonds staat er op dit moment relatief goed voor. Het rapport van het COAOB is door Montae opgesteld en heeft vooral onderzocht wat op langer termijn het beste is voor de deelnemers.

De werkgroep COAOB-POB werkt samen met alle betrokken partijen om beide rapporten en partijen met elkaar te kunnen verbinden.