Lees verder
Dit voorjaar hebben meerdere partijen besloten tot de ontwikkeling van een gezamenlijk certificeringskader dat in 2018 in werking treedt na een uitgebreide verkenning vooraf. Daartoe is een werkgroep met vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties ingesteld, waarvan ook zes directeuren van bibliotheek- en cultuurorganisaties deel uitmaken.

Op maandag 24 april had de werkgroep haar aftrap in Utrecht.

Samen tot 1 certificering

De cultuurorganisaties en bibliotheken hebben nu nog een eigen certificeringskader, terwijl de POI’s en de Stichting Lezen en de Stichting Lezen & Schrijven nog geen certificeringspraktijk kennen.
De werkgroep heeft daarom de opdracht gekregen de verschillende achterbannen in het land op te zoeken en hun inzichten en wensen op te halen op het terrein van kwaliteit en certificering. Bij de VOB begint dat tijdens de regionale ledenbijeenkomsten op 26 april (Utrecht), 10 mei (Den Bosch) en 24 mei (Assen).

UItgangspunten

In de afgelopen jaren zijn op het terrein van kwaliteit en certificering in de sector al veel stappen vooruit gemaakt. Nu wordt er aan een goed vervolg gewerkt. Daarbij gelden drie uitgangspunten:

  • Toekomstbestendig: de toekomstbestendigheid van de instelling staat centraal in het nieuwe kader. Het kader is ondersteunend aan het beleidsproces en de bedrijfsvoering en wordt ingebed in de relatie met de gemeente(s).
  • Modulair en flexibel: het nieuwe kwaliteitskader wordt modulair en is flexibel zodat rekening gehouden kan worden met (de verschillen) in omvang van de organisaties en van de (combinaties van) activiteiten.
  • Praktisch en efficiënt instrumentarium: in het audit- en certificeringsproces wordt gebruik gemaakt van praktische, digitale en kostenbesparende ondersteuning. Hierbij wordt tevens de aansluiting gemaakt met digitale benchmarkmogelijkheden.

De VOB zet hiermee – tezamen met haar partners – nieuwe stappen om de kwaliteit en de eenheid van de branche én de sector op een hoger plan te brengen.

Meer informatie

De VOB zal regelmatig over de voortgang van de werkgroep berichten. Heeft u vragen over dit onderwerp of heeft u ideeën die met de werkgroep wilt delen? Neem contact op met Willem Camphuis (directeur SCOB).