Lees verder
Door de invoering van een wettelijk basiscontract voor arbozorg moet de werkgever in een nieuw contract met de arbodienst of de bedrijfsarts verplicht een aantal zaken opnemen.

De Arbowetgeving is sinds 1 juli 2017 op een aantal punten gewijzigd, onder andere om preventie beter te regelen. 

Nieuwe regels basiscontract

De nieuwe regels voor het basiscontract gelden voor contracten die op of na 1 juli 2017 zijn gesloten of aangepast. Voor contracten die vóór deze datum zijn gesloten, heeft de werkgever tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd om het contract aan te passen aan de nieuwe eisen. Voor werkgevers is het van belang om na te gaan of hun arbocontract aan de nieuwe eisen voldoet. Ook de sancties voor werkgevers die géén (volledig) contract hebben met een bedrijfsarts, zijn namelijk aangescherpt.

In de brochure ‘De vernieuwde Arbowet‘ heeft de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) samen met VNO-NCW, MKB Nederland en OVAL de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.