Lees verder
De derde werkconferentie over de branchestrategie 'De Bibliotheek levert waarde' stond in het teken van voortgangsrapportages op de sleutelprojecten en een vooruitblik op 2014.

In het verslag en de presentaties kunt u hier meer over lezen.

Sleutelprojecten

In de werkconferentie is de voortgang van de drie sleutelprojecten  besproken, namelijk Nationale Bibliotheekpas, de Nationale Bibliotheekcatalogus+ en De Bibliotheek onderneemt.

Initiatieven

Verder hebben de partners afgesproken om gezamenlijke initiatieven op te pakken. De volgende initiatieven zijn benoemd:

  • Marktonderzoek
  • Eén IT-systeem
  • Klantwaarde en maatschappelijke waarde onderzoeken en etaleren
  • Ontwikkeling en inkoop HR-instrumenten
  • B-reader

Aan de betrokken partijen is gevraagd om uiterlijk 1 februari 2014 met een plan van aanpak te komen.

De werkconferentie wordt als geslaagd beschouwd en alle betrokkenen hebben het gevoel dat de branchestrategie op stoom is. De communicatie naar de branche krijgt in 2014 de nadrukkelijke aandacht.