Lees verder
Op maandag 21 januari organiseert Kunsten '92 een werkconferentie over de Arbeidsmarktagenda in Tivoli Vredenburg, Utrecht.

Samen werken aan het nieuwe normaal

Tijdens deze werkconferentie staat samen werken aan het nieuwe normaal centraal. Dat houdt in: professionalisering, ruimte voor ondernemerschap en een eerlijke beloning voor al die makers en mogelijk makers, oftewel voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector. De veranderende arbeidsmarkt is ook een belangrijk onderdeel van het programma. Bekijk hier het hele programma.

Arbeidsmarktagenda

In 2016 kreeg Kunsten ’92 van minister Bussemaker de opdracht om een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector op te stellen, op basis van het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur. Op 14 november 2017 presenteerde de cultuursector deze Arbeidsmarktagenda 2017 – 2023 aan de toen kersverse minister van Engelshoven. In de agenda staan 21 agendapunten, waarbij voor elk punt een ‘aanjager’ is aangewezen om de uitvoering ter hand te nemen.

Meer informatie en aanmelden

Kijk op hetnieuwenormaal.nl voor meer informatie en om je aan te melden.