Lees verder
Op uitnodiging van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bezochten Antoinette Laan (Tweede Kamerlid VVD) en Simon Becker (Gemeenteraadslid VVD) de Stationsbieb in Rotterdam.

Ze werden ontvangen door Theo Kemperman (directeur Bibliotheek Rotterdam), Annerie Brenninkmeijer (manager bibliotheken), Arthur Schellekens (directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken) en Francien van Bohemen (adjunct-directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken). 

Bibliotheken in kleine kernen

In het gesprek met Antoinette Laan werd uitgebreid stilgestaan bij leesbevordering en het sluiten van bibliotheken in kleine kernen. Laan is van mening dat alleen bestuurlijk overleg van het ministerie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO), onvoldoende is om dit op te lossen. Zij wil zich inzetten om in de regio’s waar dit probleem speelt, samen met de bibliotheekorganisaties en de betrokken overheden tot een werkbare oplossing te komen. De VOB zet het gesprek met haar op dit punt voort.