Lees verder
Op donderdag 7 april bezocht de beleidsafdeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Bibliocenter in Weert.

De VOB organiseerde dit werkbezoek samen met Bibliocenter rond het thema ‘Taal en werk’.

Aanwezigen

Van het ministerie namen Marcel Eijffinger, Anita Groeneveld en Aad van Tongeren deel aan het werkbezoek.
Vanuit Weert was wethouder Geert Gabriels, Leon Heuvelmans (regiocoördinator van Stichting Lezen en Schrijven), Wim Truijen (ambtenaar Weert), Liesbeth Vogelaar (directeur Bibliocenter) en Annemieke Driessens (teamleider zakelijke dienstverlening Bibliocenter) aanwezig.
Cor Wijn en Francien van Bohemen waren namens het VOB bureau aanwezig.

‘Taal en werk’

Bibliocenter Weert heeft in nauwe samenwerking met de gemeente een doorgaande leerlijn opgezet waarbij taalontwikkeling voorop staat. Of dat nu in een formele leeromgeving is of een informele, en met aandacht voor vele doelgroepen. Ook zetten zij in op verbetering van kansen op de arbeidsmarkt. De maandelijkse Walk & Talk heeft een stevige bezetting.

Werkbezoek

Bij het bezoek werd het taalinloopspreekuur voor vluchtelingen bezocht. Daarin werken vrijwilligers samen met vluchtelingen aan de Nederlandse taal en leren ze elkaar kennen. Bibliocenter benadrukte het belang van landelijke allianties waarmee de bibliotheek lokaal ook weer verder kan zoals dat nu het geval is met bijvoorbeeld het COA en het UWV.