Lees verder
Op 1 januari 2017 worden de premies voor WGA-vast en -flex samengevoegd in één financieringsregeling. Als werkgever kiest u ofwel voor het UWV ofwel dat u het eigen risico draagt. Een aanvraag voor eigenrisico-dragerschap dient u vóór 1 oktober 2016 aan te melden bij de Belastingdienst.

Helaas is er geen mogelijkheid om een branchebrede mantelovereenkomst te sluiten. Laat u tijdig adviseren door een (financieel) adviseur.

Enkele aandachtspunten

  • Als werkgever bent u (vanaf de eerste ziektedag) voor maximaal 12 jaar financieel verantwoordelijk voor zowel vaste als tijdelijke werknemers, ook nadat zij uit dienst zijn gegaan. Dit maakt het cruciaal dat u goed geïnformeerd bent. Laat u daarom tijdig informeren door een (financieel) adviseur over de keuze tussen het UWV en eigenrisico-dragerschap.
  • Kiest u voor een publieke verzekering via het UWV, dan betaalt het UWV de uitkering en voert het UWV de regie.
  • Kiest u voor een private verzekering via een verzekeraar, dan financiert u zelf de uitkering en voert u zelf de regie. Dit geeft u als werkgever meer grip op het arbeidsproces, maar dit kost tijd en daar moet u de capaciteit voor hebben in uw organisatie.
  • U zit drie jaar aan uw keuze vast.
  • Indien u geen keuze maakt wordt de WGA automatisch ondergebracht bij het UWV.
  • Schenk (meer) aandacht aan schadelastbeperking in uw arbo- en verzuimbeleid.

Meer over de samenvoeging van de WGA- vast en – flex, zie ook nieuwsbericht.