Lees verder
Ons bestuur sprak onder andere over de taakverdeling in bestuur na het vertrek van de voorzitter en in het licht van de nieuwe themacommissies, de regiobijeenkomsten, en de profielen nieuwe bestuursleden en de themacommissies, en de aanpak om tot een nieuwe cao te komen.

Waarneming van de voorzitter

Waarneming van de voorzitter zal de komende periode door Gerry Poelert, de vicevoorzitter worden gedaan.

Ledenbijeenkomsten in de regio 

Onze bestuursleden zullen de bijeenkomsten voor gaan zitten, de vaste vervangers van Gerry Poelert, zullen Irmgard Reijntjes en Martin Berendse zijn. Arend Middelveld zal de bijeenkomst in Leeuwarden voorzitten. In voorbereiding op de ALV van juni staan de volgende punten op het programma van de Ledenbijeenkomsten.

  • Cao; stand van zaken en stappenplan.
  • Verenigingscultuur; waar staan we voor als brancheorganisatie, hoe werken we samen en wat betekent dat voor onze structuur?

Meer informatie op ‘Ledenbijeenkomst in de regio’.

Profielen commissies

Ons bestuur heeft in de vergadering van 6 maart de profielen voor nieuwe themacommissies werkgeverszaken en ict vastgesteld. Deze nieuwe commissies komen naast de bestaande Marketingcommissie. Deze commissie marketing komt voort uit het reeds bestaande marketingteam, campagneteam en merkteam die recentelijk zijn samengevoegd. Frans Bergfeld is voorzitter van de commissie marketing.

Albert Kivits wordt voorzitter van commissie ict en Martin Berendse van de commissie werkgeverszaken. De werving voor de commissieleden is inmiddels gestart. De profielen zijn in te zien op de VOB | Werken voor de VOB De werving loopt uiterlijk tot 15 april 2018.

Anne Rube en Erna Winters herbenoemd in VOB delegatie StOL

Zowel Anne Rube als Erna Winters zijn door ons bestuur (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018) herbenoemd als voorzitter respectievelijk lid van de VOB onderhandelingsdelegatie in de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL). Kijk voor meer informatie op de pagina Vertegenwoordigingen | StOL.

Voortgang StoL onderhandelingen

Het bestuur steunt de StOL delegatie in de afweging om tot een tarief te komen voor e-books in het one copy, one user model. Meer over de voortgang van de StOL onderhandelingen in het bericht Uit de StOL.

Stappenplan naar een nieuwe cao

Ook het stappenplan om met een aantal werkgroepen uit de achterban en met de sociale partners de verschillende onderwerpen voor de nieuwe ca verder vorm te geven werd besproken.