Lees verder
Ons bestuur kwam samen In Utrecht en sprak onder andere over het pensioenfonds, de cao, leenrecht, subsidies en een oproep aan het nieuwe kabinet. 

Brief aan informateur Edith Schippers

In de eerste week van april vragen wij middels een brief aan informateur Edith Schippers aandacht voor het grote maatschappelijke belang van de openbare bibliotheken. Voor scholing van bibliotheekmedewerkers, samenwerking met het UWV en Stichting Lezen en Schrijven, en voor de versterking van de bibliotheekfunctie voor de jeugd, vragen wij het nieuwe kabinet om een eenmalige financiële bijdrage van €20 miljoen. We vragen het nieuwe kabinet te investeren in de ontwikkelingskansen van mensen via goede bibliotheken ten behoeve van een geletterde, digitaal vaardige en betere samenleving.

De brief is inmiddels verstuurd en hier te lezen.

VOB en KB slaan de handen ineen voor betere kwaliteitszorg 

In de samenwerking wordt een financiële steun in de rug gegeven aan de branche. Bibliotheken kunnen één maal per vier jaar subsidie krijgen voor een project op het gebied van kwaliteitszorg. De VOB en KB stellen samen €350.000,- ter beschikking wat bibliotheken kunnen gebruiken voor een kwaliteitszorgproject. Meer informatie over deze regeling volgt later. 

Pensioenfonds en CAO

Het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) heeft een onderzoek laten doen naar de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. De sociale partners hebben eveneens een onderzoek laten doen. Beide partijen hebben besloten om een gezamenlijke werkgroep in het leven te roepen, onder leiding van een externe procesbegeleider, die samen met de onderzoeksbureaus nader onderzoek gaat doen naar  de toekomst van het Pensioenfonds. Ons bestuur is van mening dat de huidige, relatief goede financiële situatie van het POB een factor van belang is bij deze toekomstverkenning.

Op het gebied van werkgeverszaken is naast de toekomst van het pensioenfonds ook de harmonisering van de cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie van groot belang. 

Vanwege het belang van beide dossiers voor de branche heeft ons bestuur besloten om VOB directeur Arthur Schellekens toe te voegen aan de cao-onderhandeldelegatie. De delegatie bestaat op dit moment uit Astrid Vrolijk, Jan Hoogenberg en Henk Strating. Statutair is er ruimte voor een vierde persoon.

Vertegenwoordigingen op voordracht VOB

De VOB heeft een groot aantal vertegenwoordigers in besturen van organisaties die nauw met de branche zijn verbonden zoals o.a. Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Stichting BibliotheekWerk (SBW), Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Stichting NBD Biblion, de KB Inkoopcommissie en de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL). Ons bestuur wil graag een sterkere binding met deze bestuursleden. Deze zijn door een voordracht van de VOB afgevaardigden, opereren namens onze branche. Arthur Schellekens (directeur VOB) zal jaarlijks met deze bestuursleden in gesprek gaan en hiervan verslag doen aan ons bestuur in het licht van goede gezamenlijke belangenbehartiging.

Onderzoek leenrecht

Komende maand zal het ministerie van OCW het eindverslag van het onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen (2006-2015) naar de Tweede Kamer sturen. Ons bestuur heeft kennis genomen van de voorlopige rapportage. Op basis daarvan is besloten een commissie van wijzen in te stellen die samen met de KB en de branche met inachtneming van de onderzoeksresultaten tot een goede oplossing moet komen voor deze kwestie.